Conferinţa România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?  12-13 februarie 2010

Organizatori: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Asociaţia Română de Sociologie

 

Lucrări înscrise şi acceptate la secţiunile tematice

1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială. Moderatori: prof. dr. Cătălin Zamfir (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), cerc. şt. Cosmin Briciu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii),Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 3
Sâmbătă 9.30-13.30, sala 3

1. Elena Udrea (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului),  Dezvoltarea durabilă - creşterea calităţii vieţii. Investiţiile publice în mediul rural
2. Gheorghe Zaman (IEN), Pilonul social al dezvoltării durabile
3. Ioana Florea (UB), Dezvoltare economică şi dezvoltare socială în Bucureşti. Actori sociali implicaţi şi procese contradictorii
4. Vasile Dâncu (UB) TbC
5. Gheorghe Şişeştean (UO), Conservatorism şi inovație socială în ruralul românesc
6. Cătălin Zamfir (ICCV), O nouă ameninţare: raţiunea limitată naşte monştri
7. Cosmin Briciu (ICCV), Dezvoltarea sistemului de probaţiune în România
8. George Predoiu, Ştefan Ungurean (UTBv), Ursul şi puterile statului
9. Alexandra Gheondea (ICCV), Un instrument de identificare a inovaţiilor sociale: studiu de caz
10. Sergiu Bălţătescu (Univ. Oradea), Determinanţi ai suportului social pentru inovaţie în România
11. Cristinel Bleandă (UB), Economia socială şi mutualitatea. Alternative ale economiei de piață
12. Aura Matei (ICCV), Evoluţii inovative ale sistemelor de educaţie în contextul noii economii bazate pe cunoaştere şi inovare
13. Veronica Ştefan, Ioana Andreea Stănescu (Univ. Valahia), Impactul tehnologiilor informatice asupra calităţii vieţii
14. Velemir Radovan (Asociaţia Zamolxe), Romanii şi înjurăturile sau elemente pentru o paradigma a violentei verbale. Experiment online.
15. Ionuţ Iuria (Braşov), Revista română de administrație publică locală - experiența creării unei rețele de comunicare
16. Edith Sima, Marian Sima, Controlul social pozitiv în organizaţie prin  inovaţie
17. Ion Glodeanu (ISAR), Inovaţia socială - factor al diminuării decalajului dintre România şi ţările UE
18. Eugen Glăvan (ICCV), Tehnologia construită social: de la semiconductori la reţele sociale
19. Cristina Cristureanu, Trecerea la economia materială şi calitatea vieţii
20. Cătălin Zamfir (coord.), Iancu Filipescu, Simona Ilie, Simona Stănescu, Flavius Mihalache (ICCV), Publicistica sociologică românească din 1944 până astăzi
21. Ştefan Cojocaru (Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi), Abordarea apreciativă în schimbarea socială
22. Marcel Otovescu, Adrian Otovescu (Universitatea din Craiova), Consecinţe social-economice ale crizei actuale
23. Roxana Mihalache (UB), O cultură naţională a evaluării în formare: bariere şi factori favorizanţi

 

2. Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi. Moderatori: prof. dr. Ioan Mărginean (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii),  cerc. şt. II dr. Iuliana Precupeţu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 1
Sâmbătă 9.30-11.30, sala 1

1. Ioan Mărginean (ICCV), Indicele dezvoltării umane. România în perspectivă internaţională
2. Iuliana Precupeţu (ICCV), Starea de spirit a populaţiei în perioada tranziţiei
3. Cosmina Pop (ICCV), Starea de sănătate a populaţiei din România în context european. O abordare din perspectiva calităţii vieţii
4. Cătălina Popa, Andreea Chiş (Asociaţia pentru Calitatea Vieţii, Timişoara) Calitatea dezvoltării regionale - factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane
5. Mircea Agabrian (Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia), Interesele clasei politice versus interesele cetăţenillor, percepţii, reprezentări şi atitudini. O analiză de conţinut cantitativ calitativă.
6. Letiţia Dobranici, Beatrice Manu (Universitatea Spiru Haret), Costuri sociale în îngrijirea bolnavilor cu Demenţă Alzheimer în România
7. Ana Bălaşa (ICCV), Relaţiile sociale, izolarea şi singurătatea vârstnicilor
8. Sergiu Bălţătescu (Universitatea din Oradea), Mai fericiţi în comunism? Percepţii asupra trecutului şi bunăstării subiective în România după 20 de ani.
9. Gabriela Neagu (ICCV), Măsurarea egalităţii de şanse de acces la educaţie în România
10. Mihai Dumitru (ICCV), Reprezentări sociale ale inegalităţilor economice
11. Laura Tufă (ICCV), Inegalităţi de acces la Internet în grupurile sociale din România
12. Ştefan Ştefănescu (ICCV), Variaţia în timp a percepţiei unor indicatori de calitatea vieţii
13. Marian Vasile (ICCV), Relaţia dintre stilurile de viaţă şi calitatea vieţii
 

3. Standardul de viaţă: veniturile şi consumul populaţiei. Moderator: cerc. şt. I dr. Mariana Stanciu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sâmbătă 11.45-13.30, sala 1

1. Mariana Stanciu (ICCV) Indicele dezvoltării umane. România în perspectivă internaţională - "Caracteristici ale consumului populației din Romania, in ultimele două decenii"
2. Adina Mihăilescu (ICCV) Puterea de cumpărare a diferitelor categorii de venituri - salariul mediu net, salariul minim, alocaţiile pentru primul şi al doilea copil, pensia medie de asigurări sociale de stat şi pensia medie de stat din agricultură în perioada 1989-2008
3. Manuela Sofia Stănculescu (coord.), Monica Marin, Simona Branişte, Monica Iancău (ICCV) Lumea ghettoului urban din Romania
4. Simona Ilie (ICCV) Structură şi inegalităţi în veniturile populaţiei: dinamica ultimilor 20 de ani

 

4. Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale. Moderatori: cerc. şt. II dr. Sorin Cace (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cerc. şt. III dr. Ana Maria Preoteasa (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 5

1. Iulian Stănescu (ICCV), Finanţarea politicilor sociale: opţiuni strategice pentru România
2. Daniel Arpinte (ICCV), Economia socială în România - o evaluare preliminară
3. Cristina Dobos (ICCV), Fenomene de discriminare la locul de muncă: mobbing
4. Mihaela Lambru (UB), Fenomenul de mobbing în România. Analiza cadrului de politică publică
5. Sorin Cace (ICCV), Capacitate de absorbţie şi incluziunea socială
6. Adriana Neguţ (ICCV), Evaluarea în economia socială
7. Ana Maria Preoteasa (ICCV), Formarea continuă în cadrul politicilor de ocupare din România 
8. Anca Tompea (ICCV), Reducerea sărăciei şi combaterea excluziunii sociale-prioritate a Pactului pentru ocupare şi incluziune socială în regiunea NE 
9. Mihnea Preotesi (ICCV), Evaluarea programului Cornul şi laptele
10. Gelu Duminică, Sorin Cace (ADC Împreună /ICCV), Strategia Naţională de Îmbunătăţire a situaţiei romilor: vocea comunităţilor
11. Ionel Vovciuc, Florin Botonogul, Probleme ale integrării sociale a grupurilor de romi cu risc social.
12. Mariana Sandu, Marius Wamsiedell, Romi si neromi in Romania post-comunista: rolul societatii civile in promovarea dialogului intercultural
13. Adrian-Nicolae Furtuna, De la indicatorii sociali la indicatorii etnici

 

5. Capital social, comunităţi şi dezvoltare comunitară: este România altfel? Moderator: cerc. şt. II dr. Bogdan Voicu(Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii),  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sâmbătă 14.30-18.45, sala 4

1. Zoltán Rostás (UB), Dezvoltarea comunitară la D. Gusti?
2. Adela Şerban (ISAR), Condiţionări istorice şi etnopsihologice în relaţia românilor cu administraţia
3. Manuela Sofia Stănculescu, Monica Marin şi Daniela Tarnovschi (ICCV), Accesul autorităţilor locale la fondurile europene
4. Claudia Petrescu (ICCV), Dimensiunea participativă a dezvoltării locale
5. Sabina-Adina Luca, Bogdan Gheorghiţă (ULBS), Dimensiuni ale încrederii, toleranţei şi activismului civic în municipiul Sibiu
6. Bako Rozi (Usap), Romania offline
7. Bogdan Voicu (ICCV), Social capital and postcommunism
8. Ana Maria Mintici (SNSPA&UB), Comodificarea turistică a comunităţilor „neatinse". O perspectiva antropologică.

 

6. Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenţei? Moderator: cerc. şt. II dr. Mălina Voicu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Partea I - Moderator Bogdan Voicu

Sâmbătă 9.30-11.30, sala 4

1. Horaţiu Rusu, Mircea Comşa (Universitatea Lucian Blaga Sibiu/Universitatea Babeş Bolyai Cluj) 20 years in the mirror? Value change in Eastern and Western Europe across time and nations
2. Laura Nistor (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj) Buni cetăţeni sau blatişti? Consideraţii privind valorile faţă de mediul înconjurător pe baza EVS
3. Claudiu Tufiş (ICCV) Profilurile valorice ale simpatizanţilor partidelor politice din România
4. Mălina Voicu (ICCV) Efectele democratizării asupra valorilor de gen. Un studiu comparativ asupra a 19 state europene
5. Vlad Milea (Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia) Diferenţe/similarităţi intergeneraţionale din perspectiva percepţiei rolurilor de gen

Partea II - Moderator Mălina Voicu

Sâmbătă 11.45-13.30, sala 4

1. Sebastian Năstuță (Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi) Valorile sociale ale elevilor de liceu
2. Andrea Sólyom (Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc) Cultura politică a tinerilor. O analiză comparativă a liceenilor și studenților
3. Eugenia Udangiu, Ion Munteanu (Universitatea din Craiova) „Străinul" şi cultura muncii : francezi, sud - coreeni, americani
4. Maria Georgescu (Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş) Studiu privind comportamentul etic in afaceri - dinspre imperative europene spre realităţi româneşti
5. Iulia Cornigeanu (UB) Funcţia socială a literaturii - impactul tranziţiei asupra mediului literar românesc

 

7. România - o ţară a migranţilor? Moderator: cerc. şt. III dr. Monica Şerban (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 4

1. Gheorghiţă Geană (UB) Xenotropismul. Libertate şi confuzie in orientarea tineretului post-decembrist
2. Marius Matichescu (Université Montpellier III) Migrația din Romania şi cauzele ei
3. Anca Tompea, Sebastian Nastuta (UPA) Deficienţe ale sistemului de înregistrare a migraţiei în România
4. Ania Ceauşescu, Melinda Dincă (UVT) Implicaţii ale fluxurilor migratorii asupra vieţii comunitare din satele româneşti.
5. Petronela Talpaş ( Universitatea " 1 Decembrie 1918" Alba Iulia) Familia migrantă şi viaţa afectivă a copilului rămas acasă
6. Monica Roman, Bogdan Ileanu ( ASE Bucureşti) Capitalul uman al emigranţilor români - o abordare cantitativă
7. Paula Tufiş (ICCV) Traiectorii ocupaţionale ale romanilor din Spania
8. Marian Bojincă (ICCV) Din Bistriţa, Maramureş sau Alba la Madrid: Adaptare, integrare, experienţe în comunitatea gazdă
9. Monica Şerban, Bogdan Voicu (ICCV) Romanian migrants to Spain: in or outside the migrant networks - a matter of time?

 

8. Multiculturalismul: realitate şi acţiune. Moderatori: prof. dr. Ştefan Buzărnescu (Universitatea de Vest din Timişoara) şi dr. Călin Rus (Institutul Intercultural Timişoara),Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sâmbătă 14.30-18.45, sala 1

1. George Anca, Recunoașterea sakuntalei în Carpați
2. Adrian Valentin Vesel, Oportunităţi de abordare a interculturalităţii în activităţile bibliotecii școlare (o perspectivă socio-antropologică)
3. Lucian Emilian Roşca (Univ. de Arte, Târgu-Mureș), Multiculturalismul tradițiilor în muzică
4. Tiru Laurenţiu (UVT), Interacțiunile culturale şi integrarea :cazul comunităţii musulmane din Timișoara
5. Călin Rus (Institutul Intercultural Timişoara), Institutul Intercultural din Timişoara şi integrarea europeană
6. Ştefan Buzărnescu (UVT), Interculturalitatea Banatului românesc: geneza şi specificul său în context european
7. Svetlana Vrgovici (Universitatea Tehnică din Timişoara), Interculturalitatea modelelor organizaționale în companiile multinaționale
8. Melinda Dincă (UVT), Identitate şi multiculturalitate în procesul de reconstrucție paneuropeană
9. Mihai Neacşu şi Georgiana Enache, Educaţia interculturală într-o societate multiculturală
10. Delia Grigore, Mihai Neacşu, Oportunităţi şi limite ale învăţământului în limba rromani şi ale studierii limbii rromani, a istoriei şi culturii rromilor în şcoală
11. Mictat Gârlan, Dan Constantin Rădulescu (ICCV), Minorităţi şi relaţii etnice în România după anul 1990

 

9. Familia românească azi. Moderator: conf. dr. Cornelia Mureşan (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 2
Sâmbătă 9.30-11.30, sala 2

1. Claudia Andritoi (Universitatea „Eftimie Murgu" Reşiţa), Conceptul asigurarii juridice a protectiei drepturilor femeii intre uz si abuz 
2. Maria Pescaru (Universitatea din Piteşti), Cristina Maria Pescaru (Universitatea din Bucureşti), Adopţia - ca măsură alternativă de protecţie a copilului în România şi mecanismele de integrare a acestuia în mediul familial
3. Mihaela Schmidt (Universitatea din Petrosani), Indicatori demografici ai modelului familial din Valea Jiului, in perioada de tranzitie
4. Emilia Maria Sorescu (Universitatea din Craiova), Autoritate şi responsabilitate în creşterea şi educarea copilului. Autoritatea statului versus drepturile parentale
5. Cristina-Ileana Vădastreanu (Universitatea din Craiova), Schimbarea valorilor privind viaţa de familie 
6. Lucian Marina (Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia), Familia românească sub impactul migraţiei temporare în străinătate 
7. Corina (Bistriceanu) Pantelimon (Universitatea "Spiru Haret") Cultura familială românească şi violenţa asupra copiilor 
8. Manu Beatrice (Universitatea „Spiru Haret"), Victimizarea femeii în spaţiul familial. Mituri explicative 
9. Laura Nistor (UBB), Cristina Tîrhaş (Universitatea Avram Iancu, Cluj-Napoca), Câteva aspecte privind atitudinile faţă divorţul şi coabitarea persoanelor care au copii în România 
10. Floare Chipea (Universitatea din Oradea), Efecte ale migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă. Studiu în judeţul Bihor 
11. Florica Ştefănescu (Universitatea din Oradea), Delia Bekesi (Universitatea din Oradea), Lucia Ştef, (Universitatea din Oradea), Statutul economic al femeii în societatea contemporană
12. Raluca Popescu (ICCV), Schimbare şi stabilitate în familia românească
13. Lavinia Elisabeta Popp (Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa), Structura şi funcţionalitatea familiei în condiţii de şomaj 
14. Cornelia Mureşan, (UBB), România, într-un stadiu atipic al celei de „a doua tranziţii demografice" 
15. Ana Muntean, Violeta Stan, Mihaela Tomita, Roxana Ungureanu, Familiile adoptive din Romania: cateva remarci bazate pe cercetarea din cadrul proiectului "Factori ce influenteaza succesul adoptiei nationale" (FISAN)
16. Krisztina Bernath (Universitatea Creştină Partium, Oradea), Efectele migraţiei temporare asupra structurii şi a rolurilor din familie
17. Dumitru Batâr (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu), Dimensiuni ale schimbării în dinamica şcolii moderne
18. Maria Batâr (Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu), Impactul schimbărilor din comunităţile rurale asupra dinamicii familiei actuale
19. Anca Bejenaru, Profilul psihosocial al părinţilor adoptatori şi al copiilor adoptaţi în România, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  

10. Politici sociale în asistenţa socială. Moderator: prof. dr. Elena Zamfir (Universitatea de Vest din Timişoara)Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vineri 15.15-19.00, sala 7
Sâmbătă 9.30-11.30, sala 7

1. Simona Bodogai (Univ. Oradea), Ancheta socială, componentă a procesului de asistare
2. Emilia-Maria Sorescu (Univ. Craiova), Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice în România
3. Didiţel Ecaterina (UB), Politicile privind asistenţa socială a vârstnicilor în România în perioada 1989 - 2009
4. Elena Zamfir (UVT), Managementul calităţii învăţământului: standarde de formare în asistenţa socială
5. Oana Lăcrămioara Bădărau ( Univ. Petre Andrei, Iaşi), Factori de risc asociaţi cu recurenţa şi recidivismul maltratării copilului
6. Mioara Constantinescu, Cornel Constantinescu (Univ. Piteşti), Politici de acţiune socială bine conduse pentru servicii de calitate
7. Flavia Iosub, Măsuri de protecţie socială destinate copiilor cu autism
8. Vasile Burtea (UB), Locul comun al coabitării active
9. Cornelia Prioteasa, Tatiana Roşca, Solutii medicale si sociale în gestionarea unei noi provocări privind sănătatea populaţiei - afecţiunile de mediu
10. Mariana Stoica, Managenmentul riscurilor sociale și drepturile omului
11. Valeriu Budeanu, Sunt riscurile, vulnerabilităţile la mediu specifice României acoperite de legislaţia în vigoare
12. Ahmet Ecirli, Quality of Life and dialog
13. Moraru Ecaterina, Consecinţele malefice ale ipocriziei sociale
14. Sebastian Fitzek, Influenţă, putere şi conducere. O nouă teorie a relaţionării oamenilor în societatea modernă
15. Angelica Juracopschi, Serviciile socio-medicale comunitare de îngrijire a persoanelor vârstnice - alternativă viabilă la instituţionalizare
16. Sabin Drăgulin, Fluxul ocupaţional din perspectivă istorică. Studiu de caz România-Italia
17. Simona Stănescu (ICCV), Strategia de la Lisabona: noi direcţii în contextul crize economice
18. Eugen Blaga (UB), Politici de ocupare a tinerilor pe piaţa muncii

 

11. Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc. Moderatori: prof. dr. Dan Banciu (Universitatea din Bucureşti) şi cerc. şt. dr. Ecaterina Balica (ISAR), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sâmbătă 11.45-18.45, sala 2

1. Margareta Fleşner, Ioana Gavril, Criminalitatea în schimbare
2. Petronela Talpaş (Univ. 1 Decembrie 1918, Alba Iulia), Protecția socială a victimelor infracțiunilor
3. Mihai Ioan Micle, Doina-Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu (Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu Motru", Academia Română), Dimensiuni psihosociale în recidiva minorilor delincvenţi
4. Simion Raluca (Ministerul Justiţiei), Criminalitatea informatică în Romania. Intre realitate şi percepție
5. Necula Carmen (Ministerul Justiţiei), Regimul juridic al victimelor. Cadrul legal intern şi internaţional
6. Graţiela Văduva (DGPMB - Serviciul Analiză şi Prevenirea Criminalităţii), Evoluţii ale criminalităţii stradale în contextul crizei economice globalizate (Bucureşti)
7. Manu Beatrice (Univ. Spiru Haret), Copilul - victimă a violenţei în familie
8. Gabriel Oancea (Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București), Provocarea Noului Cod Penal: reintegrarea socială a condamnaților liberați condiționat
9. Ecaterina Balica (ISAR), Omorul în spaţiul familial - tendinţe, particularităţi şi factori de risc
10. Rodica Mihaela Stănoiu (Societatea Română de Criminologie, Criminalistică şi Penologie), Corupţia politică şi politizarea corupţiei. Banalizarea prin dramatizare
11. Ana Bălan (Univ. Andrei Şaguna, Constanţa), Tendinţe ale evoluţiei criminalităţii feminine în România
12. Aura Constantinescu (Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română), Migrație şi criminalitate
13. Anca Velicu (ISAR), Violenţa de pe canalele TV pentru copii: de la cunoaşterea ei, spre protecţia copilului
14. Cristina Damboeanu (ISAR), Factori care generează recidivă în Romania
15. Cristian Mihai Pomohaci, Mariana Oprea (Univ. Spiru Haret /Poliţia Capitalei), Aspecte privind vulnerabilităţile şcolilor. Studiu pilot în unităţile de invăţământ din sectorul 4

 

12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii. Moderatori: lect. dr. Sorin Gabriel Sebe (Facultatea de Ştiinţe Politice, UB) şi Sorin Matei (director TNS CSOP), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sâmbătă 9.30-18.45, sala 5

1. Anghel Nelu, Sebe Marian, O nouă structurare OSINT prin intelligence academic
2. Berbec Mihaela, Noile state intelligente: mecanisme de valorificare a informaţiei în China
3. Cătălui Daria, Reţele de cooperare în regiunea Dunăre-Marea Neagră
4. Dudian Monica, Dezvoltarea economică în CEE: 1989 - 2009
5. Duma Daniel, A Case for Social Policy as a Tool for Stabilization în Developing Countries
6. Dumbravă Dumitru, Mediul universitar academic - vector de multiplicare şi spatiu de propagare a noii societati a cunoasterii
7. Ioniţă Emilian, Societatea informaţională şi capitalul social
8. Leaua Ligia, Security and sustainable development - Strategic environmental intelligence
9. Matei Silviu, Geografie electorală şi intelligence teritorial
10. Mazăre Dan, Calitatea vieţii - dimensiunea informaţională
11. Mărăcineanu Dan, Păun Cristian-Teodor, The new stage of intelligence - WEB 3?
12. Mogoş Ciprian, Descreştere, calitatea vieţii, business intelligence
13. Nicolau Valentin, Calitatea informaţională a televiziunii publice în România
14. Popescu Barbu, Calitatea vieţii şi bancarizarea
15. Rădulescu Florin, Special graphs în social sciences
16. Sava Sorin, Transformarea intelligence-ului în secolul XXI
17. Sebe Marian, Intelligence pentru competitivitate şi securitate naţională
18. Sebe Sorin-Gabriel, Intelligence Capital


13. Dimensiunea morală a societăţii. Moderator: prof. dr. Vasile Morar (Universitatea din Bucureşti)

Sâmbătă 14.30-18.45, sala 3

1. Vasile Morar (UB), Premise ale moralei elementare
2. Cătălin Zamfir (ICCV), A avut strategia tranziţiei un impact negativ asupra moralităţii?
3. Maier Camelia, Mihaela Coman (USH), Comunicare şi educaţie. Conceptualitate, caracteristici, tipologii
4. Laura Stoica, Rolul educației continue în creșterea competenţelor sociale ale individului
5. Cecilia Tohănean, Recuperarea eticii virtuţii. Semnificaţii în sfera politicului
6. Mihaela Ioana Daneţiu, Justiţia socială în termenii dreptului kantian
7. Mariana Mion Pop, Mentorul, noul „pedagog de şcoală nouă"

 

14. Justiţie socială şi calitatea vieţii. Moderator: prof. dr. Corina Dumitrescu (Rector Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir")

Vineri 15.15-19.00, sala 6
Sâmbătă 9.30-16.30 sala 6

1. Corina Adriana Dumitrescu (UCDC), Respectarea normelor sociale - condiţie esenţială pentru confortul social
2. Cristian Dumitrescu (UCDC), Soluţii viabile ale politicii internaţionale pentru creşterea nivelului de trai în societatea românească
3. Florin Negoiţă (UCDC), Implicaţiile sistemului juridic asupra calităţii vieţii
4. Dan Șaguna (UCDC), Cheltuielile publice pentru asigurările sociale
5. Cristian Diaconescu (UCDC), Coeziunea dintre pactele sociale şi lax-ul social
6. Hlihor Constantin (UCDC), Paradoxul securităţii umane între deziderat şi realitate în lumea contemporană
7. Cristian Jora, Petrică Truşcă (UCDC), O problemă de actualitate: restricţii ale dreptului de proprietate stabilite pe cale legală;  reglementările actuale şi reglementările Noului Cod civil
8. Ioan Molnar (UCDC), Dimensiunea penală a protecției juridice a mediului
9. Gabriela Pohoaţă (UCDC), Politicile publice şi calitatea vieţii
10. Mădălina Tomescu (UCDC), Cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - garanţie a calităţii vieţii
11. Mihaela Bică (UCDC), TbC
12. Bogdan David (UCDC), Relaţia drept-morală în societatea românească
13. Petre Lăzăroiu (UCDC), Normele comunitare şi influenţa acestora asupra drepturilor omului în sistemul juridic românesc
14. Ancuţa Opre (UCDC), Restituirea bunurilor imobile preluate abuziv de către statul comunist. Dificultăţi şi modalităţi de soluţionare
15. Uţă Lucia (UCDC), Jurisdicţia muncii şi principiile ei, în contextul crizei economice
16. Dragoș Rădulescu (UCDC), Implicaţii privind impactul hotărârilor CEDO asupra dreptului la mediu în România
17. Benonica Vasilescu (UCDC), Principiile de bază ale administraţiei publice locale - expresie a asigurării creşterii calităţii vieţii în cadrul colectivităţilor locale
18. Iulian Fota (UCDC), Calitatea vieţii şi politica de securitate naţională
19. Silvia Zaharia (UCDC), Consumatorul titularul unui drept subiectiv cu multiple valenţe, chiar şi asupra calităţii vieţii sale?
20. Petruța Ulmeanu (UCDC), Interceptările și înregistrările comunicațiilor telefonice și a datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele CEDO
21. Nicoleta Elena Buzatu (UCDC), Consumul de droguri - factor distructiv al calităţii vieţii
22. Dorel George Matei (UCDC), Efectele deciziei Curții Constituționale asupra incriminării faptelor de insultă și calomnie
23. Gabriel Năstase (UCDC), Aspecte economico-financiare ale calităţii vieţii