Conferința European Sociology: New Challenges and Opportunities, Oradea, 2012

Thursday 27.09.2012

08.30 – 19.00 Registration and coffee
10.00 – 10.45 Opening of the conference. Welcome and introduction 

10.45 – 12.45 Plenary session (1)

12.45 – 14.00 Lunch break

14.00 – 15.30 Discussion panel: Resurse sociale ale ieşirii din criză

Workshop of the project “Rural Youthjobs”

15.30 – 16.00 Coffee break

16.00 – 17.45 Parallel sessions 1 

17.45 – 18.00 Coffee break

18.00 – 19.45 Parallel sessions 2

20.30 – Conference Dinner, Restaurant „Transilvania”

Friday 28.09.2012

08.30 – 19.00 Registration

09.30 – 10.30 Parallel sessions keynote lectures

10.30 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.45 Parallel sessions 3

13.00 – 14.00 Lunch break

14.00 – 15.45 Parallel sessions 4

15.45 – 16.00 Coffee break

16.00 – 17.45 Bussiness meeting of the Romanian Sociological Association

Keynote & workshop of the HERD project

17.45 – 18.00 Coffee break

18.00 – 19.45 Parallel sessions 5

20.00 – Dinner

Saturday 29.09.2012
08.30 – 12.00 Registration 
09.30 – 11.15 Parallel sessions 6 
11.15 – 11.45 Coffee break 
11.45 – 13.30 Plenary panel. Closing of conference

                    13.30 – 14.30 Lunch 
                  15.00 – A guided tour to the historical Centre of Oradea


 1. Thursday
   27.09 – OPENING OF THE CONFERENCE 10.00 – 11.45

Aula Magna

Invitaţi

Prof. Cornel Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor,

Ec. Claudiu Pop, Prefectul Judeţului Bihor;

Prof.univ.dr. Corina Dumitrescu, Rector al Univ. Creştine „Dimitrie Cantemir”

Prof.univ.dr. Paul Negruţ, Preşedintele Senatului Univ „Emanuel” Oradea;

Prof.univ.dr. Sorin Curilă, Preşedintele Senatului Universităţii Oradea;

Prof.univ.dr. Cătălin Zamfir, Preşedintele Asociaţei Române de Sociologie

 

 

Programul conferinței poate fi descărcată aici.

The conference program can be downloaded here.


 1. Thursday 27.09 – PLENARY SESSION 1: 10.45 – 12.45

Aula Magna

ROBERTO CIPRIANI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, PRESIDENT OF THE ITALIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION, CHAIR OF THE COUNCIL OF NATIONAL ASSOCIATIONS, EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

European Sociology Today

CĂTĂLIN ZAMFIR Director of Quality of Life Research Institute, Romanian Academy, President of the Romanian Sociological Association

Sociology and the Way Out of the Crisis of the Romanian Society

FERRAN CASAS (Research Institute on Quality of Life, University of Girona, Spain)

Subjective Indicators of Children’s Quality of Life

 1. Thursday 27.09 – DISCUSSION PANEL & WORKSHOP 14.00 – 15.30

Aula Magna

 

 1. Thursday 27.09 – 14.00 – 15.30 Discussion panel: Resurse sociale ale ieşirii din criză (in Romanian). Moderator: Cătălin Zamfir

Aula Magna

 1. Thursday 27.09 – 14.00 – 15.30 Workshop of the project “RuralFacilitating the Integration of Rural Youth on the Labour Market”

1st floor, Room V108-109

 1. Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, 1st floor, Room V102

Section 3. Employment Hardships and Perspectives of the Youth

Coordinator: Balázs Krémer (University of Debrecen, HU)

VALENTINA VASILE (Romanian Academy)

New Youth Employment Model. The Socio-Economic Impact of Emigration for Work and Career Development of University Graduates

ADRIAN HATOS (University of Oradea), DELIA-DOMNIȚA ROGOJAN  (University of Oradea), ADELA BODEA (University of Oradea), RALUCA ȘTEF (University of Oradea)

The Structure and the Dynamics of Private Labor Market in Bihor County: A Study of Online and Offline Job Ads Published Between 2009-2012

BALÁZS KRÉMER (University of Debrecen, HU), FANNI SZABO (University of Debrecen, HU)

Do Young People Participate on Different Ways at Rural Labor Market, than Older Generations?

DANIELA BĂLȚĂTESCU (University of Oradea), SERGIU BĂLȚĂTESCU (University of Oradea)

Employment Status and Job Attitudes of the Rural Youth. A Study in the Romanian-Hungarian Neighboring Region.

GHEORGHE ȘIȘEȘTEAN (University of Oradea)

Rural Youth and the Attitude Towards Propriety

KATALIN ÁBRAHÁM (University of Debrecen)

Effects of Adult Education on Low Level Educational Attainment

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, 1st floor, Room V113

Section 4. Social Economy: Challenges and Opportunities on the Labor Market (1)

Coordinators: Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Simona Stănescu (Quality of Life Research Institute)

Sorin Cace (Quality of Life Research Institute)

SORIN CACE (Quality of Life Research Institute)

Social Economy and Employment in Romania / Economia socială și angajarea în România

ION DANIEL POPA (University of Bucharest)

Social Economy and “Third Sector”. Functions of Social Economy / Economia socială și al treilea sector. Funcții ale economiei sociale

GHEORGHE ROȘCULEȚ (Transilvania University of Brașov), FĂNEL STROE (University of Bucharest)

Economic Crisis and Social Economy in Romania / Criza economica si economia sociala in Romania

VICTOR NICOLAESCU  (Petre Andrei University)

Best Practices in Social Economy - Transfer of Success through Social Innovation / Bune practice în economia socială – Transferul succesului prin inovare socială

LUCIAN SFETCU (A.I. Cuza University, Iași) 

Development Perspectives of Social Economy in Romania  / Perspective de dezvoltare a economiei sociale în România

MIHAELA IOANA DANETIU, SEBASTIAN FITZEK (National School of Political and Administrative Studies)

The european social model and the nordic welfare state in post-Lisbon era

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, Downstairs, Room V015

Section 7. The Future of Education in Romania: Restoring Measures and Paradigmatic Changes

Coordinators: Emilian M. Dobrescu (Romanian Academy)

Radu Baltasiu (University of Bucharest)

CONSTANTIN ŞERBAN IOSIFESCU (The Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-Universitary Education)

“Change” versus “Reform” in the Romanian Education / “Schimbare” contra “Reformă” în educația românească

JUAN MARTINEZ (JAME Romania)

The Role, Problems and Promises of Pre-University Private Schools in Bucharest Romania with Respect to the Romanian Educational System / Rolul, problemele și promisiunile școlilor private pre-universitare din București, România din perspectiva sistemului educațional românesc

MARIANA DOGARU (The Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-Universitary Education)

The Manager of Successful School / Managerul şcolii de succes

EDITH MIHAELA DOBRE (“Spiru Haret” University, Bucharest)

New Educational Model. Principles, Methods and Ways To Achieve / Noul model educational. Principii, metode și căi de realizare

FĂNEL STROE (University of Bucharest)

Inequality, Marginal Cost of Social Welfare / Inegalitatea, cost marginal al prosperităţii sociale

CRISTINA LEOVARIDIS (National School for Political and Administrative Studies)

Aspects Regarding the Quality of Life for High-Skilled Employees in R&D and in Higher Education in Romania / Aspecte privind calitatea vieții angajaților supracalificați in R&D și în învățământul superior din România

SORANA SĂVEANU (University of Oradea)

Destiny and School Destinations. Educational Inequalities in Educational Institutions from Oradea / Destin și destinații școlare. Inegalități educaționale în unitățile școlare din Oradea

 

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, 1st floor, Room V108-109

Section 8. Youth and Education in Contemporary Society (1)

Coordinator: Sorin Mitulescu (The Institute of Education Sciences)

 

ADRIAN NETEDU (A.I. Cuza University, Iași),  POENARU ALEXANDRA (A.I. Cuza University, Iași)

From Insertion to Discrimination on the Labor Market among Youth / De la inserție la disciminare pe piața muncii în rândul tinerilor

EVA GONÇALVES (CIES-ISCTE)

School-Family Interaction in Different European Countries: From Formal Structures and Education Policies to Social Actors' Appropriation / Interacțiunea școală-familie în diferite țări europene: De la structuri formale și politici educaționale la  însușirea rolurilor de actori sociali

DARIA CATALUI (Dunăre.Edu)

Education for Youth and their E-Behaviour / Educația tinerilor și comportamentul online

ANGELA MOCANU (Sciences Academy of Moldavia)

The Future of Education in the Republic of Moldova: Sociological Aspects / Viitorul educației în Republica Moldova: Aspecte sociologice

 

SORIN MITULESCU (Institute of Educational Sciences, Bucharest)

Youngsters between Educational Offer, Labor Market Demands and their Own Values / Tinerii între oferte educaționale, cererile pieței muncii și propriile valori

CARMEN PALAGHIA (A.I. Cuza University, Iași)

Violence in Schools and the Important Role of the School Social Worker in Construction of Social Responsibility / Violența în școli și rolul important al asistentului social școlar în construcția responsabilității sociale

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, 1st floor, Room V104

Section 10. Children’s Rights and the Social Context

Coordinators: Maria Roth (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca) 

Mihai Bogdan Iovu (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

ANA RODICA STĂICULESCU („Ovidius” University, Constanţa), ALINA STAN  („Ovidius” University, Constanţa)

The Dynamics of the Global Victimization of Children / Dinamica victimizării globale a copiilor

MIHAI BOGDAN IOVU (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca), MARIA ROTH (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca), PAUL HĂRĂGUȘ (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

Constructing the Future Plans of Adolescents in Relation to Family and Peer Group / Construirea planurilor de viitor ale adolescentilor in relatie cu mediul familial si grupul de prieteni

ADRIANA FĂRCAŞ (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

Ensuring Children's Right to Protection by Recognizing and Reporting Child Abuse and Neglect / Asigurarea dreptului copilului la protective prin identificarea și raportarea abuzului și neglijenței

CARMEN SOANCA (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

Children’s Rights and Adoption / Drepturile copilului si adoptia

CLAUDIA OŞVAT (University of Oradea)

Children in Need. Predisposing Factors in Preventing Child Abandonment and School Dropout  /  Copii în dificultate. Factori favorizanţi în prevenirea abandonului copilului și a abandonului şcolar 

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 1: 16.00 – 17.45, 1st floor, Room 103

Section 23. Identity and Interculturality in European Social Space (1)

Coordinators: Ștefan Buzărnescu (West University of Timişoara)

Melinda Dincă (West University of Timişoara)

MANUELA GHEORGHE (Sociology Institute of Romanian Academy)

The Evolution of Religious Globalization and Plurality in Romania  /  Evoluţii ale pluralizării şi globalizării religioase în România

MICTAT GÂRLAN (Quality of Life Research Institute)

Studies of Ethnic Demography in Moldova  /  Studii de demografie etnică în Republica Moldova

SÎNZIANA PREDA (West University of Timişoara)

Religious Otherness or Cultural Conflict? / Alteritate religioasă sau conflict cultural?

VICTOR MOIN (University of Haifa, Israel)

Social Identity Repertoires of Different Groups of Israeli Jews and Arabs Young Adult:  Self-Presentation in Various Social –Cultural Contexts /  Repertoriul identității sociale sociale a diferitelor grupuri de tineri adulți evrei israelieni și arabi: auto-prezentarea în diverse contexte social-culturale

SORIN PRIBAC (West University of Timişoara)

The German Cultural Heritage and its Influence on the Interculturality of Romanian Banat / Patrimoniul Cultural German și influența sa asupra Interculturalității din Banatul românesc

LOREDANA DENISA LĂSTUN (University of Oradea)

Erasmus Program from SNA Perspective / Programul Erasmus din perspectiva analizei de rețea

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, 1st floor, Room V113

Section 4. Social Economy: Challenges and Opportunities on the Labor Market (2)

Coordinators: Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Simona Stănescu (Quality of Life Research Institute)

Sorin Cace (Quality of Life Research Institute)

MARIUS VASILUŢĂ ŞTEFĂNESCU (Vest University of Timișoara), ADINA VASILUŢĂ ŞTEFĂNESCU (Vest University of Timișoara)

Preliminary Impact of a Social Economy Law on Community Development Education. Research in the Social Economy in Romania  /  Impactul preliminar al unei legi a economiei sociale asupra dezvoltării comunităţii de cercetare in domeniul economiei sociale in România

SIMONA MARIA STĂNESCU (Quality of Life Research Institute)

Perceptions of Legal Framework - Social Economy Organisations from Development Regions South East and Bucharest Ilfov  / Percepții privind cadrului legislativ al entităților de economie socială din regiunile de dezvoltare București Ilfov și Sud Est

CLAUDIA PETRESCU (Quality of Life Research Institute)

Cooperatives - Actors of Social Economy in Romania / Cooperativele - actori ai economiei sociale in Romania

GABRIEL STĂNILĂ (Catallactics Association for Socio-Economic Development and Promotion)

Mutuals of Pensioners-Social Inclusion Actors / CARP- actori ai incluziunii sociale

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, 1st floor, Room V108-109

Section 9. Well-Being of Children and Adolescents (1)

Coordinators: Sergiu Bălţătescu (University of Oradea)

Claudia Oşvat (University of Oradea)

 

CHRISTIAN ALT (German Youth Institute), ANKE MROZOWSKI (German Youth Institute), BIRGIT RIEDEL (German Youth Institute), MARIANA GRGIC (German Youth Institute), KATRIN HÜSKEN (German Youth Institute)

Wellbeing, Need-Satisfaction and Living-Contexts – New Challenges in the Social Monitoring of Children’s Lives

MANUELA SOFIA STĂNCULESCU (Quality of Life Research Institute), MONICA MARIN (Quality of Life Research Institute)

Being a Child in Romania. A Multidimensional Diagnosis

M.NAEEM MOHSIN (G.C. University, Faisalabad, PK)

Status of Immigrants’ Children With Learning Difficulties in Vienna

BRÎNDUŞA ANTONIA GRIGORAŞ (“Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca)

“What Romanian Children Report on their Well-Being?”- Some Findings from an Exploratory Study in Cluj County

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, 1st floor, Room V104

Section 11. Social Policies in Social Work (1)

Coordinators:  Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Ştefan Cojocaru (“Alexandru I. Cuza” University, Iaşi)

 

ELENA ZAMFIR  (Quality of Life Research Institute)

The Roma within the Global Process of Change. Solutions to Exit the State of Marginalization / Romii în procesul global de schimbare. Soluții pentru ieșirea din marginalizare

LUMINIȚA IONESCU (Quality of Life Research Institute)

Single-Parent Family. Social Vulnerable Group  / Familia monoparentală. Grup social vulnerabil

ECATERINA MORAR (University of Bucharest)

The Dramatic Inertia of Power / Inerția dramatică a puterii

LIVIUS MANEA (University of Bucharest)

The Impact of Multiple Sclerosis on Family / Impactul sclerozei multiple asupra familiei

GHEORGHIȚA LAZĂR (NISTOR) (University of Bucharest)

School Dropout and Support Social Policies in the Current Context of Crisis / Abandonul şcolar şi  politicile  sociale  de suport în contextul actual de criză

DANIEL ARPINTE  (Quality of Life Research Institute)

The Impact of FSE on the Development of Social Work System / Impactul ESF asupra dezvoltării sistemului de asistență socială

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, 1st floor, Room V102

Section 16. European Social and Penal Policies of Prevention and Fighting Against Crime (1)

Coordinators: Dan Banciu (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

Ecaterina Balica (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

Cristina Dâmboeanu (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

CRISTINA DÂMBOEANU (Sociology Institute Romanian Academy), FLORIN ANTONESCU (Giurgiu Penitenciary)

Conditional Release from Prison in Romania: Strengths and Vulnerabilities / Eliberările condiționate din penitenciarele din România: Puncte forte și vulnerabilități

DAN BANCIU (Sociology Institute Romanian Academy) 

Evolution of the Romanian Juvenile Justice System / Evoluția sistemului de delincvență juvenilă în România

AMALIA CONSTANTINESCU (General Inspectorate of Romanian Police - Research Institute and Crime Prevention (all authors)), CONSTANTIN STROESCU, AMALIA CONSTANTINESCU, ADRIANA ANCA CUȘMIR, CORINA CHIRVASIU

Antisocial Attitudes and Behaviors among High-School Students  /  Atitudini si comportamente antisociale in randul elevilor de liceu

ADRIANA ANCA CUŞMIR (Research Institute and Crime Prevention)

The Role of Leisure Programs in the Prevention of Juvenile Delinquency / Rolul programelor pentru timp liber în prevenirea delincvenței juvenile

ANA RODICA STĂICULECU (“Ovidius” University Constanța), MIRCEA GHERASIM (University of Bucharest)

Changes in the Field of Crime Prevention  / Modificări în câmpul prevenirii criminalității

ECATERINA BALICA (Sociology Institute, Romanian Academy), ANA BĂLAN (“Andrei Șaguna” University, Constanța), CRISTINA OALĂ (Sociology Institute, Romanian Academy)

Restorative Practices as a Way of Solving and Preventing Conflicts between Roma and Non Roma /  Practici restaurative ca modalitate de rezolvare și prevenire a conflictelor între romi și non-romi

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, Downstairs,  Room V015

Section 21. Social Problems in Rural Areas

Coordinators: Ilie Bădescu (University of Bucharest)

Gheorghe Şişeştean (University of Oradea)

CRISTINA NECULAI (Institute of Economic Prognosis)

Diversification of Rural Economy, Infrastructure of Public Utility and Social Services Reflected at Rural Locality, in Romania / Diversificarea economiei rurale, infrastructura de utilitate publică și serviciile sociale reflectate în localitatea rurală, în România

DORINA MOCUȚA (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine)

The Impact of European Policy on Rural Development / Impactul politicilor europene asupra dezvoltării rurale

EUGEN GLĂVAN (Quality of Life Research Institute)

The Image of Rural Areas in Post-Communist Romania  / Imaginea spațiului rural în România post-comunistă

EUGEN CRIHAN (University of Oradea)

Hierarchical Ordering Systems in Traditional Rurality. Anthropogenic Majors and Minors / Sisteme de ordonare ierarhica in ruralitatea traditionala. Majorat si minorat antropic

GHEORGHE ȘIȘEȘTEAN (University of Oradea)

Rural World and the Break with the Generation Migrated to The City   / Lumea rurala si ruptura cu generatia migrata la oras

ILIE BĂDESCU (University of Bucharest)

The Crisis of Romanian Rural Economy and National Security / Criza economiei rurale romanesti si siguranta nationala

 

 

Thursday 27.09 – PARALLEL SESSIONS 2: 18.00 – 19.45, 1st floor, Room V103

Section 23. Identity and Interculturality in European Social Space (2)

Coordinators: Ștefan Buzărnescu (West University of Timişoara)

Melinda Dincă (West University of Timişoara)

MĂDĂLINA BURTEA (National Center for Culture of Roma - Romano Kher)

EU vs. Russia: Dialogue or Double Monologue?  /  Uniunea Europeana vs. Rusia: dialog sau dublu monolog?

ATALIA ONIŢIU (West University Timișoara), SIMONA REGEP (West University Timișoara)

Contribution to the Study of Ethnogenesis in the Romanian Social Space / Contribuţii la studiul etnogenezei în spaţiul social românesc

VALENTIN BUȘU (University of Bucharest), OANA- CRISTINA BUȘU (University of Bucharest)

Conveying the Image of Supremacy / Transmiterea imaginii supremației

VASILE BURTEA (Hyperion University)

Mutations and Flexibilisation in the Roma Culture / Mutații și flexibilizarea în cultura romă

SAMUIL MITRA (University of Oradea)

Proximate Minorities, Factor of Influence for Socialization: Pentecostals and Roma  / Minoritatile proxime, factor de influenta pentru socializare: Penticostali si romi

 

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS KEYNOTE LECTURES 9.30 – 10.30

 1. Friday 28.09 – 9.30 – 10.30 Parallel sessions keynote lectures 1 (in Romanian)

1st floor, Room V113

 

FLOARE CHIPEA (University of Oradea), RALUCA MICLEA (BUHAȘ) (University of Oradea)

Foreshadowing of Marital Behaviors in the Opinion of Students from Romania and Hungary. Comparative Study / Prefigurări ale comportamentelor maritale în opinia studenţilor din România şi Ungaria. Studiu comparativ

VIHREN BOUZOV (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria)

The European Union at a Crossroad

DUMITRU OTOVESCU (University of Craiova)

Living Conditions and the Mood of the Urban Population (Opinion Survey) / Conditiile de viata si starea de spirit a populatiei din mediul urban (ancheta de opinie)

SILVIU G. TOTELECAN (Romanian Academy – Cluj-Napoca)

 1. Friday 28.09 – 9.30 – 10.30 Parallel sessions keynote lectures 2 (in Romanian)

1st floor, Room V104

SORIN MITULESCU (Institute of Educational Sciences, Bucharest)

Youth Research, Youth Policy and Youth Practice / Cercetare, politică, practică în domeniul tineretului

ROBERT D. REISZ (West University, Timișoara)

The Relationship Between Higher Education and the Labor Market in Germany

 1. Friday 28.09 – 9.30 – 10.30 Parallel sessions keynote lectures 3 (in English)

1st floor, Room V108-109

MARIA ROTH (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca), IMOLA ANTAL (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca), ELEMER MEZEI (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca), AGNES DAVID (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca), CORINA VOICU (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca)

Epidemiologic Data on Violence against Children in Romania

 

SERGIU BĂLŢĂTESCU, CLAUDIA OŞVAT (University of Oradea)

Proposals for a System of Indicators of Child Well-Being

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , 1st floor, Room V104

Section 1. Changes within the Postmodern Society Family Group

Coordinator: Floare Chipea (University of Oradea)

GABRIELA FELICIA GEORGEVICI (“Eftimie Murgu” University, Reșița)

Family Power Distribution – Longitudinal Analysis in the Village of Belinţ / Distribuirea puterii în familie – analiză longitudinală în comuna Belinț

DRAGOȘ LUCIAN IVAN (National School for Political and Administrative Studies)

Social Capital in Inter-generational Relationships: An Empirical Study of Connections and Frequency of Family Members / Capital social în relațiile intergeneraționale: Un studiu empiric al conexiunilor și numărul de membri ai familiei

CSILLA MARIA PETŐ   (University of Oradea)

Tackling the Payment Gap between Women and Men in the EU  / Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați în Uniunea Europeană

IULIA-ELENA HOSSU (Romanian Institute for Research on National Minorities)

Hidden, Untold, Implicit – a Different Analysis of Marriage / Ascuns, Nespus, Implicit – O analiză diferită a căsătoriei

ROSANA STAN (University of Oradea), MONICA SECUI (University of Oradea)

Masculinity and Femininity in Romanian Contemporary Society – A Preliminary Diagnosis with the Aid of the Bem Sex Roles Inventory / Masculinitate și feminitate în societatea românească contemporană – o diagnoză preliminară cu ajutorul scalei Bem a rolurilor de gen

ION HIRGHIDUȘ (University of Petroșani) VALENTIN FULGER (University of Petroșani)

Characteristics of the Family from Jiu Valley / Caracteristici ale familiei din Valea Jiului

SEBASTIAN CHIRIMBU ("Spiru Haret" University), NICOLETA NEAGU (University of Bucharest), ADINA BARBU-CHIRIMBU ("Spiru Haret" University)

Influences of External Migration on Families. Case Study: Valea Mare / Influențele migrațiilor externe asupra familiilor. Studiu de caz: Valea Mare

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , 1st floor, Room V113

Section 4. Social Economy: Challenges and Opportunities on the Labor Market (3) 

Coordinators: Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Simona Stănescu (Quality of Life Research Institute)

Sorin Cace (Quality of Life Research Institute)

SIMONA ILIE (Quality of Life Research Institute)

Particularities in Handicapped People Employment /Particularități ale ocupării persoanelor cu handicap

IONEL CAȘCAVAL (Social Economy Professionals and Practitioners Association)

Social Economy: A Model for Promoting Active Social Inclusion of Children with Special Educational Needs /

Economia socială: un model pentru promovarea incluziunii sociale active  a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

IOSIF CSATLOS – DIMA (Probation Service Timiș Court)

Social Reintegration of Offenders Through Social Enterprises for Labor Market Insertions / Reintegrarea socială a infractorilor prin Intreprinderi Sociale de Inserţie Profesională

ROXANA PROCA (IUEE U.A.B., Espania)

EU Labour Migration Management in the Current Financial Crisis: The Europeanization Approach' /  Gestionarea migrației forței de muncă în Uniunea Europeană, în contextul actualei crize financiare: Abordarea europenizării

CORNEL-CRISTIAN RESMERIŢĂ (University of Oradea)

The Perception of the Unemployed on the Economic Recession in Jiu Valley / Percepția șomajului în recesiunea economică în Valea Jiului

DAN PETRESCU (University of Oradea), MANUELA SOFIA STĂNCULESCU (University of Bucharest)

"There is Future! Face the Present". A Communication Campaign as a Tool to Develop Mining Communities in Romania  / „Există viitor! Înfruntă prezentul.” O campanie de comunicare ca instrument de dezvoltare a comunităților miniere din România

SIMONA MINA (Ovidius University Constanța)

Neo – Liberalism and Civil Society as Public Policies Options in the European Welfare States Reforms / Neo - liberalism și societate civilă ca opțiuni pentru politici publice în reformele statului bunăstării din Europa

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , 1st floor, Room V103

Section 6. Higher Education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in the Cross-Border Area - Romania-Hungary (1)

Coordinators: Adrian Hatos (University of Oradea)

Gabriella Pusztai (University of Debrecen)

 

ANDRAS GYORBIRO (Partium Christian University, Oradea), TIMEA CEGLEDI (University Of Debrecen, HU)

The Legal Framework of Institutional Talent Care in Romania and Hungary (Background Study)

ROBERT D. REISZ (West University, Timișoara), MANFRED STOCK (Institut Für Hochschulforschung An Der "Martin Luther" Universität Halle Wittenberg)

The Relationship between Fields of Academic Education and the Proportion of Students from Working Class Families in East and West Germany

MIHAIL ANTON (“Carol I” National Defence University)

Sociological Perspectives Regarding The Higher Education Crisis

ADRIAN HATOS (University of Oradea)

Enrollment and Subject Field Choice in Higher Education: The Effectively Maintained Inequality Model at Work in the Hungarian-Romanian Cross-Border Region

ADRIAN POP (University of Oradea)

An Analysis of School Engagement of the Students Enrolled in the Practice Program for Students, Practipass

GAVRIL FLORA (Partium Christian University, Oradea), EMESE BELENYI (Partium Christian University, Oradea)

Implications of Applying the Social Model of Disability to the Education of Hearing Disabled Children

KÁROLY TEPERICS (University of Debrecen), KLÁRA CZIMRE (University of Debrecen)

Study-driven Migration in the Hajdú-Bihar-Bihor Euroregion

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45, 1st floor, Room V108-109

Section 9. Well-Being of Children and Adolescents (2)

Coordinators: Sergiu Balţătescu (University of Oradea)

Claudia Oşvat (University of Oradea)

 

ANDREA SOLYOM (Sapientia University, Miercurea Ciuc)

Social Distance Perceived by Youth: Which are the Explanatory Factors?

VIRGINIA TIURBE (Teaching Training Center-Bihor)

School Progress – A Requirement for Improving Pupils’ Lives

ILZE TRAPENCIERE (University of Latvia)

Euroorphans in Latvia - Deformed Family Communication

LAVINIA-CARMEN USCĂȚESCU (Babes-Bolyai University Cluj-Napoca), MIHAI CARNUȚA (Babes-Bolyai University Cluj-Napoca), ANDREI C. MIU (Babes-Bolyai University Cluj-Napoca)

The Relation between Heart Rate Variability (HRV) and Emotion Regulation

DANIELA ROMAN (University of Oradea)

You Can Do It! The Effectiveness of an Intervention Program Aimed at Developing Social Skills in the Case of Preschoolers

 

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , Downstairs, , Room V015

Section 15. Quality of Life and Social Inequalities (1)

Coordinators: Ioan Mărginean (Quality of Life Research Institute)

Ana Maria Preoteasa (Quality of Life Research Institute)

 

ADINA MIHĂILESCU (Quality of Life Research Institute)

Using Stochastic Monte Carlo Simulation to Determine the Minimum Fluctuations of Living in a Given Subpopulation  / Utilizarea simulării stocastice Monte Carlo pentru determinarea fluctuaţiilor minimului de trai decent într-o subpopulaţie dată

MARIAN VASILE (Quality of Life Research Institute and University of Bucharest)

Satisfied, but Depressed? Explaining Different Levels of Subjective Well-Being across Europe / Satisfăcuți dar deprimați? Explicații privid nivelurile diferite ale bunăstării subiective în Europa

MONICA MARIN (Quality of Life Research Institute)

Improving the Quality of Life in Rural Areas – Contribution of European Funds / Îmbunătățirea calității vieții în mediul rural – Contribuția fodurilor europene

LAURA TUFĂ (University of Bucharest and Quality of Life Research Institute)

Internet-Using Discourses: How Digital Competencies Support Subjective Well-Being / Discursuri privind
utilizarea internetului: Cum susțin competențele digitale bunăstarea subiectivă

CRISTINA NECULAI (Institute of Economic Prognosis)

Quality of Life from the Perspective of Rural Development Models in Romania / Calitatea vieții din perspectiva modelelor de dezvoltare rurală în România

ANA MARIA PREOTEASA (Quality of Life Research Institute)

Roma Minority Standard of Living - Among Europeanization and Precariousness  /  Standarde de viață ale minorității rome – între europenizare și precaritate

RĂZVAN OSTROVEANU (University of Bucharest), ALEXANDRU NĂSTASE (University of Bucharest)

Is Operationalisation in a Capabilities Approach Possible without Norms? / Este operaționalizarea din perspectiva capacităților posibilă fără norme?

DAN APĂTEANU (University of Oradea)

Determinants of Social Exclusion in Romania / Determinanții excluziunii sociale în România

RALUCA POPESCU (Quality of Life Research Institute)

Household’s Structure and Quality of Life in Romania / Structura gospodăriei și calitatea vieții în România

IULIANA PRECUPEȚU (Quality of Life Research Institute)

Health Inequalities in Romania in a Comparative European Perspective / Inegalități privind sănătatea în România dintr-o perspectivă comparativă la nivel european

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , 1st floor, Room V102

Section 16. European Social and Penal Policies of Prevention and Fighting Against Crime (2)

Coordinators: Dan Banciu (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

Ecaterina Balica (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

 1. Dâmboeanu (The Sociology Institute of the Romanian Academy)

DELIA DOMNIŢA ROGOJAN (University of Oradea)

The Social Reintegration of Detainees. Research Conducted in the Prisons Oradea and Arad / Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Cercetare realizată în Penitenciarele Oradea şi Arad

MILICA GEORGESCU (VISAN) (University of Bucharest), CORINA CRIŞAN (Legal Service Arad County Department), STELIAN CRIŞAN (Legal Service Arad County Department)

Predictive Models of Juvenile Delinquent Behavior  / Modele de prevenție a comportamentelor de delincvență juvenilă

ANCA VELICU (Sociology Institute, Romanian Academy)

On the Cyber-Bullying or about the Small Devil of the Internet  / Cyber-bulling sau despre micul diavol de pe internet

NICOLAE PERPELEA (Sociology Institute, Romanian Academy)

Media, Ethical Anxiety and Populist Repression - A Pragmatic Analysis /  Media, anxietatea etică și reprimarea populistă - o analiză pragmatică

RUXANDA ILIESCU (National AntiDrug Agency)

Young People and Drug Addiction / Tinerii și dependența de droguri

LIVIU BELULESCU (University of Craiova)

Theories on the Etiology of Deviant Phenomenon  / Teorii privind etiologia fenomenului deviant

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 3: 11.00 – 12.45 , Downstairs, Room V006

Section 22. Local-Global Dialectics: Hybridization and Identities’ (Re)Construction

Coordinators: Silviu G. Totelecan (Romanian Academy – Cluj-Napoca)

Eugenia Udangiu (University of Craiova)

VALENTINA MARINESCU (University of Bucharest), ECATERINA BALICA (Sociology Institute, Romanian Academy)

East-Asia Cultural Products and the Romanian Fans

EUGENIA UDANGIU  (University of Craiova)

Identity and Identification: beetwen Homogeneity and Diversity

DELIA STEFENEL (Cultural Society "Contemporary Balkania" Athens, Greece), MONICA SAVULESCU-VOUDOURI (Cultural Society "Contemporary Balkania" Athens, Greece), OVIDIU PALCU (Cultural Society "Contemporary Balkania" Athens, Greece)

Acts of Transnationalism in Greece:  The Romanian Ethnic Entrepreneurship in Athens

SILVIU G. TOTELECAN (Romanian Academy – Cluj-Napoca)

Co-Performers/Producers of a Hedonic Non-Place: Bucharest Downtown’s Ecstasy

 

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, Downstairs, Room V006

Section 2. Challenging Heteronormative Family Practices in Eastern Europe

Coordinators: Judit Takacs (Hungarian Academy of Sciences. Hungary)

Roman Kuhar (University of Ljubljana. Slovenia)

ANA M. SOBOČAN (SOBOCAN) (University of Ljubljana)

Families as a Site af Resistance? The Case af Same-Sex Families in Slovenia

JUDIT TAKÁCS (Institute of Sociology, CSS-HAS), IVETT SZALMA (Corvinus University of Budapest, HU)

Attitudes Towards Adoption by Same-Sex Couples in Europe

BRANKO BOSKOVIC (University Donja Gorica, Podgorica, Montenegro)

New Family Practices: Balkan and Europe

ROMAN KUHAR (University of Ljubljana)

The Use and Abuse of the Scientific Research on Homosexuality in Policy Debates About Human Rights of Gays and Lesbian: The Slovenian Family Code Debate

RITA BÉRES-DEÁK (Central European University, Budapest, Hu)

Broadening the Definition: Interpretations of ’Family’ in Hungarian LGBT Communities

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, 1st floor, Room V103

Section 6. Higher Education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in the Cross-Border Area - Romania-Hungary (2)

Coordinators: Adrian Hatos (University of Oradea)

Gabriella Pusztai (University of Debrecen)

 

CLAUDIA OȘVAT (University of Oradea)

Volunteering and Employability. A Comparative Study Among Students from the University of Oradea

 

SERGIU BĂLŢĂTESCU (University of Oradea), KLÁRA KOVÁCS (University of Debrecen, HU)

Sport Participation and Subjective Well-being among University Students in the Hungarian-Romanian-Ukrainian Cross-border Area

ZSOLT BOTTYAN (University of Oradea), FLOARE CHIPEA (University of Oradea)

Integration of Students with Low Socio-Economic Status in Higher Education. A Crossborder Analysis

SORANA SĂVEANU (University of Oradea), FLORICA ȘTEFĂNESCU (University of Oradea)

Academics' Perception about University Curricula in Bologna System

ZOLTÁN GYÖRGYI (University of Debrecen, HU)

Study Paths and their Social Background

HAJNALKA FÉNYES (University of Debrecen, HU), GABRIELLA PUSZTAI (University of Debrecen, HU)

Religiosity and Volunteering among Higher Education Students in the Partium Region

KÁROLY TEPERICS (University of Debrecen), KLÁRA CZIMRE (University of Debrecen)

Study-Driven Migration in the Hajdú-Bihar–Bihor Euroregion

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, 1st floor, Room V104

Section 11. Social Policies in Social Work (2)

Coordinators:  Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Ştefan Cojocaru (“Alexandru I. Cuza” University, Iaşi)

 

MIHAELA SOFRONE (Adventist Theological Institute, Cernica-Bucharest)

The Role of Psychosocial Counseling Regarding the Issue of Adolescence in Contemporary Context  /  Rolul consilierii psihosociale privind problematica adolescenţei în context contemporan

ADINA DRĂGOTOIU (Quality of Life Research Institute)

National Priorities in the Policies Preventing Social Exclusion / Priorităţi naţionale în politicile de prevenire a excluziunii sociale

SIMONA STĂNESCU (Quality of Life Research Institute), ADINA DRĂGOTOIU (Quality of Life Research Institute), ALINA MARINOIU (SC Global Commercium Development SRL)

Overview of Social Benefits Managed by Ministry of Labour, Family and Social Protection /  Prezentare generală a beneficiilor sociale administrate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

ALINA IOANA MARINOIU (Quality of Life Research Institute), ADINA DRĂGOTOIU  (Quality of Life Research Institute), SIMONA STĂNESCU  (Quality of Life Research Institute)

Overview of the National Social Work System - Present and Perspectives in the New Socio-Economic Context of Romania  /  Imagine de ansamblu asupra sistemului național de asistență socială - prezent si persepective în noul context economico-social al României

AURORA-ELENA GAVRIȘ (University of Oradea)

Assistance and Social Reintegration of Victims of Human Trafficking – A Case Study Of the Young Generation from Timișoara / Asistența și reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane - studiu de caz Asociația Generație Tânără Timișoara

DARAGIU MARIAN (Ruhama Foundation), DARAGIU LEONTINA ANA (Ruhama Foundation)

Roma Leaders and their Contribution to the Social Inclusion of Communities. Case Study in Bihor County  /  Liderii romi şi contribuţia acestora în procesul de incluziune socială a comunităţilor. Studiu de caz în judeţul Bihor

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, 1st floor, Room V108-109

Section 12. The Social Work of the Risk Groups. Current Trends and Development Opportunities (1)

Coordinators: Simona Stanciu (University of Oradea)

Simona Bodogai (University of Oradea)

LIDIA BERSZAN (Babes-Bolyai University Cluj Napoca)

Social Support System Changes and Special Needs in the Families with Disabled Children  /  Modificări ale sistemului de support social și nevoi sociale în cazul familiilor cu copii cu handicap

MENADA PETRO (“Aleksander Moisiu” University, Durres, Albania)

Economic Growth and Crime Related to Casino Gambling in Albania /  Creștere economică și infracționalitate referitoare la jocurile de noroc din Albania

GJON DEDAJ (Tirana University, Albania)

Decentralization of Social Services is the Way Toward Joined Visions of Development!  /  Descentralizarea serviciilor sociale este calea spre viziuni de dezvoltare unitare!

GHEORGHE DEJEU (University of Oradea)

The Social Integration of the Gypsy Minority through Church  / Integrarea Socială a Minorităţii Ţigăneşti prin Biserică

SIMONA BODOGAI (University of Oradea), SIMONA STANCIU (University of Oradea)

Opportunities of Developing the Practice of Students at Social Work / Oportunitati de dezvoltare a practicii studentilor de la Asistenta Sociala

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, 1st floor, Room 102

Section 14. The State of Social Programs and Projects Evaluation in Romania (1)

Coordinators: Daniel Arpinte (Quality of Life Research Institute)

Adriana Neguţ (Quality of Life Research Institute)

COSMIN BRICIU (Quality of Life Research Institute)

Evaluation of the Impact of the Health Mediation Programme in Roma Communities  /  Evaluarea impactului programului de mediere sanitară în comunitățile de romi

ALIN CROITORU (University of Bucharest)

Some Effects of the Law of “Disadvantaged Zones” on the Regional Profiles of Entrepreneurship  /  Unele efecte ale legii "zonelor defavorizate" cu privire la profilului regional al antreprenoriatului

ADRIANA NEGUȚ (Quality of Life Research Institute)

Factors Influencing the Use of Evaluation in Romania / Factori care influenteaza utilizarea evaluarii in Romania

LAURA TUFĂ (Quality of Life Research Institute), ADRIANA NEGUȚ (Quality of Life Research Institute)

Evaluation of Social Programmes in Romania: A Discourse Analysis of Stories of Ethical Concerns  /  Evaluarea programelor sociale din România: O analiza de discurs a relatărilor de natură etică

EUGEN GLĂVAN (Quality of Life Research Institute)

Academic Evaluation in Romania and the Impact of Digital Technologies / Evaluarea academică în România și impactul tehnologiilor digitale

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, Downstairs, Room V015

Section 15. Quality of Life and Social Inequalities (2)

Coordinators: Ioan Mărginean (Quality of Life Research Institute)

Ana Maria Preoteasa (Quality of Life Research Institute)

 

MARIUS DRUGAȘ (University of Oradea), IOANA DRUGAȘ (Horizon School Centre for Inclusive Education)

The Evolution of Psychological Well-Being during Unemployment  /  Evoluția bunăstării psihologice în timpul șomajului

FLAVIUS MIHALACHE (Quality of Life Research Institute)

Living Conditions in Rural Areas: 1990-2010 / Condiții de locuire în mediul rural: 1990-2010

GYÖNGYVÉR TŐKÉS (Sapientia University, Târgu Mureş)

Small Sociology of Internet in Romania / Mică sociologie a internetului în România

ROXANA PLEȘA (University of Petroşani)

Satisfaction with Life of the Elderly in the Jiu Valley / Satisfacția cu viața a persoanelor vârstnice din Valea Jiului

VICTOR MOCANU (Sciences Academy of Moldavia)

Social Inequity in the Republic of Moldova: Sociological Analysis / Inegalitatea socială în Republica Moldova: Analiză sociologică

CĂTĂLIN ZAMFIR (Quality of Life Research Institute)

Analysis of the Evaluation Data  /  Analiza datelor de evaluare

CĂTĂLINA – LIVIA  POPA (West University Timișoara)

Core Issues Regarding the Influence of the Implementation of Europe 2020 Strategy and National Development Plan on Quality of Life in Romania  /  Aspecte generale privind influenţa implementării strategiei Europa 2020 şi a planului naţional de dezvoltare asupra calităţii vieţii in România

GABRIELA NEAGU (Quality of Life Research Institute)

Analysis of the  Relationship between the Educational Offer and the Demand on the Labor Market / Analiza relației dintre oferta educațională și cererea de pe piața forței de muncă

IOAN MĂRGINEAN  (Quality of Life Research Institute)

Romania's Performance in Human Resources Development / Performanta României in domeniul dezvoltarii umane

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 4: 14.00 – 15.45, 1st floor, Room  V113

Section 25. Protest and Political Violence: Between Partisanship and Civic Activism

Coordinators: Bogdan Gheorghiţă (“Lucian Blaga” University of Sibiu)

Sabina-Adina Luca (“Lucian Blaga” University of Sibiu)

Dragoş Dragoman (“Lucian Blaga” University of Sibiu)

+ Section 26. Romania in the 2012 Election Cycle. A Sociological Overview

Coordinators: Iulian Stănescu (Quality of Life Research Institute)

Codrin Scutaru (Quality of Life Research Institute)

ŞTEFANIA BEJAN (Romanian Academy)

Current Performances in Established Political and Civic Strategies  / Performanțe actuale în strategiile politice și civice propuse

ALEXANDRU GULEI ("Gheorghe Zane" Economic and Social Research Institute, Iaşi)

Postcommunist Romania. The Shock of Democracy / România postcomunistă. Șocul democrației

MATTHEW OKEYIM (University of Alicante)

Partisanship and Civic Activism in Nigeria from 1999-2012 / Partizanat și activism civic in Nigeria intre 1999-2012

IULIAN STĂNESCU (Quality of Life Research Institute)

General Elections in 2012: The Estimation of Seat Distribution According to the Vote at Local Elections  / Alegeri generale 2012: estimarea distribuţiei mandatelor în funcţie de votul de la alegerile locale

CODRIN SCUTARU (Quality of Life Research Institute)

Strategic Planning of Party Campaign in 2012. Case Study: Conservative Party / Planificarea strategică a campaniei electorale ale partidelor în anul 2012. Studiu de caz: Partidul Conservator

MIHNEA PREOTESI (Quality of Life Research Institute)

From Mediocracy, to Mediacracy- Intelocrate Elite, the Public Message and the Electoral Interest, Between Individual and Collective Rationality  / De la mediocrație, la mediacrație-elita intelocrată, mesajul public și interesul electoral, între raționalitatea individuală și raționalitatea colectivă

MARIUS LUPŞA MATICHESCU (West University, Timişoara)

Recruit or Ignore? Mainstream Parties and Ethnic Minority Candidates in Romania / Recrutare sau ignorare? Partidele principale și candidații minorităților etnice în România

 

 

 1. Friday 27.09 – 16.00 – 17.45 Meeting of the Romanian Sociological Association

1st floor, Room V113

 1. Friday 27.09 – 16.00 – 17.45 Project “HERD: Higher Education for Social Cohesion”

1st floor, Room V108-109

Keynote lecture: ADRIAN HATOS (University of Oradea)

The Dynamics of Educational Inequalities in Romania. An Analysis of Educational Transitions for Adults Born Before 1985

HERD PROJECT WORKSHOP

 

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , 1st floor, Room V108-109

Section 8. Youth and Education in Contemporary Society (2)

Coordinator: Sorin Mitulescu (The Institute of Education Sciences)

 

RALUCA MICLEA (BUHAȘ) (University of Oradea)

Empirical Approaches of Internet Usage among Students. A Comparative Evaluation on Romania and Hungary / Abordări empirice ale utilizării internetului de către student. O evaluare comparativă în România și Ungaria

DAN CONSTANTIN RĂDULESCU (Quality of Life Research Institute)

Historical Aspects on the  Romanian Education System between 1900 and 1950 / Aspecte istorice privind învățământul în România între 1900-1950

CONSTANTIN – VASILE ŢOCA (University of Oradea)

Mobility and Cross-Border Cooperation in Bihor-Hajdu Bihar Euroregion, Viewed Through the Lens of the Erasmus Programme. Case Study: University of Oradea Vs. University of Debrecen / Mobilitatea și cooperarea transfrontalieră în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar vizualizate prin intermediul Programului Erasmus. Studiu de caz: Universitatea din Oradea vs. Universitatea din Debrecen  

SERGIU-LUCIAN RAIU (“Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca), MARIA ROTH (“Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca),

The Perception of Young People in Romania Regarding Adulthood / Percepția tinerilor romani despre maturitate

BIANCA MADA (University of Oradea)

The Phenomenon of Bullying in School in Relation to Adolescence  / Fenomenul agresivității în mediul școlar raportat la vârsta adolescenței

SEBASTIAN CHIRIMBU ("Spiru Haret" University), ADINA BARBU-CHIRIMBU  ("Spiru Haret" University)

The Influence of Mass Media on the 21st Century Youth’s Personality and Culture / Influența mass-mediei din secolul 21 asupra personalității și culturii tinerilor

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , 1st floor, Room 104

Section 11. Social Policies in Social Work (3)

Coordinators:  Elena Zamfir (Quality of Life Research Institute)

Ştefan Cojocaru (“Alexandru I. Cuza” University, Iaşi)

 

CODRIN SCUTARU (Quality of Life Research Institute)

Social Sector within the Public Strategic Plan of the State 2009-2012 / Sectorul social în cadrul Planului Național Strategic 2009-2012

TRAIAN – IOAN BERBECARU (West University, Timişoara)

The Legitimacy of Social Policies and Social Support  /  Legitimitatea politicilor sociale si suportul social

IOAN POPOVICIU (Emanuel University, Oradea)

The Roma Religious Leaders: Converted Sinners on their Way to Self Affirmation / Liderii religioși ai romilor: păcătoși convertiți în drumul lor către afirmarea de sine

SALOMEA POPOVICIU (Emanuel University, Oradea)

Studying the Roma. A Systematic Review of the Scientific Literature from 1990-2011 / Studiind romii. O revizuire sistematică a literaturii științifice din 1990-2011

CORINA DUMITRESCU (Dimitrie Cantemir Christian University)

Dimitrie Cantemir – Forerunner of the European Sociology / Dimitrie Cantemir, premergător al sociologiei europene

DINU HANIBAL DUMITRAŞCU (University of Bucharest)    

Strategies for Counseling the Social Work for the Children and Teenagers with Behavioral Disturbances   /  Strategii pentru consiliere de asistență socială pentru copii și adolescenți cu tulburări de comportament

VALERIU BUDEANU ((West University Timișoara)

Case Study on the Health State of the Population from Mihai Eminescu Commune, Botosani County  /  Studiu de caz privind starea de sănătate a populației din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , 1st floor, Room V102

Section 14. The State of Social Programs and Projects Evaluation in Romania (2)

Coordinators: Daniel Arpinte (Quality of Life Research Institute)

Adriana Neguţ (Quality of Life Research Institute)

ADELINA IACOB (University of Oradea)

Evaluation of Social Programs in Education  / Evaluarea programelor sociale din educație

NICOLETA NEAMȚU (“Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca)

The Relationship between Social Program Design and Effective Program Evaluation  / Relaţia dintre proiectarea programelor sociale şi evaluarea eficace a acestora

MIHAIL ANTON ("Carol I" National Defence University), IRINA IOANA (Media Vision International SRL)

Evaluation of the Fresh Fruit Consumption in Schools Scheme / Evaluarea Programului de Încurajare a Consumului de Fructe Proaspete în școli

FLAVIUS MIHALACHE (Quality of Life Research Institute)

Labour Market Characteristics in Three Rural Communities in Arad County  / Caracteristici ale pieței muncii în trei comunități rurale din judetul Arad

DANIEL ARPINTE  (Quality of Life Research Institute)

A Few Considerations about the Development of Practice and Institutional Framework of Evaluation in Romania  /  Câteva considerații cu privire la dezvoltarea cadrului de evaluare practic și instituțional în România

RAMONA PAVEL (University of Bucharest)

The Evaluation of Structural Funds in EU / Evaluarea utilizării fondurilor structurale în UE

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , Downstairs, Room V006

Section 19. Changes and Constants: Understanding European Societies Using Qualitative Research Methods

Coordinators: Zsuzsanna  Bögre (Pázmány Péter Catholic University, Budapest)

 1. Krisztina  Berná(Partium Christian University of Oradea)

ANASTASIA-VALENTINE RIGAS (University of Crete)

New Challenges in Qualitative Methodology of Social-Clinical Psychology: An Integrative Post-Positivistic Approach in Understanding European Psychosocial Identity

IOANNA-STAMATINA PANAGIOTAKOPOULOU (University of Cassino, Italy)

The Qualitative Historical Analysis and Interpretation of the Sociological and Psychological Tent. New Perspectives in Methodology. Presentation of a Case Study

MARIA-ANA GEORGESCU ("Petru Maior" University, Târgu Mureş)

Social Responsibility and Ethical Values – Qualitative Research in the Romanian Business Environment

CĂTĂLIN MAMALI (NICC, POROI, Dubuque – USA)

Questioning Potential and Political Contexts: Methodological Issues of Self-Inquiry Technique after 40 Years of Cross-Cultural Field Experiences

YILMAZ RAMAZAN (RODIAP - Romanian Dialog Platform)

The Necessity of Intercultural Dialogue & Peaceful Coexistance in Globalization

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , 1st floor, Room V113

Section 28. The Impact of Legislative Changes on Social Realities

Coordinator: Lavinia Onica Chipea (University of Oradea)

GHEORGHE GUȚU (State University of Moldova)

Reflections of Comparative Analysis Regarding Public Property of Local Collectivities (France, Romania, Moldova) / Reflecții de analiză comparată privind proprietatea publică a colectivităților locale (Franța, România, Republica Moldova)

AURORA-ELENA GAVRIȘ (University of Oradea)

Assessments about Denomination of Delinquency in Officially Romanian Norms / Aprecieri asupra denumirilor generice privind faptele delincvenționale în normativele românești

MIHAELA PĂTRĂUŞ (University of Oradea))

Restorative Justice -from "Creative Restitution" to Alternatives to Imprisonment / Justiţia restaurativă- de la „restituire creativă” la alternative la pedeapsa închisorii

LAVINIA ONICA CHIPEA  (University of Oradea)

Amicable Settlement of Individual Labor Disputes. Proposals to Modify the Romanian Legislation in the Field / Soluţionarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă. Propuneri de modificare a legislaţiei româneşti aplicabile domeniului

MIHAELA TEACĂ (University of Oradea)

Legislative Changes in the Field of Family Relations / Schimbări legislative în domeniul relațiilor de familie

ANA-MARIA VLĂSCEANU (University of Bucharest)

The Legal Regime of Transfer Business in the UK  / Regimul juridic al transferului de întreprindere în Marea Britanie

 

Friday 28 – PARALLEL SESSIONS 5: 18.00 – 19.45 , 1st floor, Room V103

Section 27.  New Perspectives in Human Resources` Research (1)

Coordinator: Florica Ştefănescu (University of Oradea)

 

ANDREEA-MIHAELA NIȚĂ (University of Craiova)

Medium - Term Effects of the Investment in Continuous Professional Training /  Efecte pe termen mediu ale investiției în pregătirea profesională continuă

MARIA ROXANA ATESOAE (“Petre Andrei” University, Iași)

The Dynamics of Public Sector–Private Sector–Civil Society Collaboration / Dinamica relațiilor dintre sectorul public-privat și societatea civilă

ANA-RODICA STĂICULESCU (“Ovidius” University, Constanța), GABRIELA CONDURACHE (University of Bucharest)

An European View of the New Tendencies in the Human Resources Management of the Civil Service / O perspectivă europeană a noilor tendințe în Managementul Resurselor Umane în relațiile publice

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15, 1st floor, Room V108-109

Section 12. The Social Work of the Risk Groups. Current Trends and Development Opportunities (2)

Coordinators: Simona Stanciu (University of Oradea)

Simona Bodogai (University of Oradea)

SORINA CORMAN ("Lucian Blaga" University, Sibiu), EMILIA SORESCU (University of Craiova)

The Welfare in the Vision of the Europe 2020 Strategy / Statul bunăstării în viziunea Strategiei Europa 2020

GHEORGHE ADRIAN FOFIU (University of Oradea)

Welfare System in the Romanian Orthodox Church / Sistemul statului bunăstării în Biserica Ortodoxă Română

BIANCA ALBUŢ-DANA (University of Oradea)

Community Representation Regarding Roma Population. Diosig Case / Reprezentări comunitare privind populaţia de romi. Cazul Diosig

 (redistributed from Section 13. Global aging and the social implications of this phenomenon)

 

JOZEF MLÁDEK (Comenius University, Bratislava), MARCELA KÁČEROVA (Comenius University, Bratislava), JANA ONDAČKOVÁ (Comenius University, Bratislava)

Population Ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic - Generations Support and Exchange / Îmbătrânirea populației în Cehia și Slovacia – Sprijin și schimb între generații

CRISTIANA MARC (University of Oradea), LIOARA COTURBAȘ (University of Oradea)

The Evolution of the Public Pension System in Bihor County in the Period 2007-2011 / Evoluția sistemului de pensii publice în județul Bihor în perioada 2007-2011

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15, 1st floor, Room V104

Section 17. New Perspectives on Romanian Sociology Classic Schools

Coordinators: Daniela Maci (University of Oradea)

Mihai Maci (University of Oradea)

CARMEN ALBERT ("Eftimie Murgu" University, Reşiţa)

Inter-War Social Work in Banat and Gusti’s Conception: Similarities and Differences / Asistenţă socială interbelică în Banat şi concepţia gustiană: similarităţi şi diferenţe

ANDREI NEGRU (Institute of History "George Bariţiu”, Cluj-Napoca)

The Banat-Crisana Social Institute and Monographic Research / Institutul Social Banat-Crișana și cercetarea monografică

MIHAI MACI (University of Oradea)

The Actual Directions of Romanian Sociology / Direcții actuale ale sociologiei românești

DANIELA MACI (University of Oradea)

The Problem of Death in the Romanian Sociology and Philosophy / Problematica morții în sociologia și filosofia românească

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15, 1st floor, Room V113

Section 20. The Post-Socialist City - Urban Transformations

Coordinator: Şerban Olah (University of Oradea)

ŞERBAN OLAH (University of Oradea), DRAGOŞ DĂRĂBĂNEANU (University of Oradea)

The Social Capital and the Neighborhood. A Case Study in Oradea

JANINA MARTA ZABIELSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Housing Blocks Settlements in the Spatial Structure of Lublin

MARIANA PRAŞCA (University Of Oradea)

The Decline of the Former Mono-Industrial Small Towns. Case Study: Vașcău and Nucet (Bihor County, Romania)

LEVENTE SZÉKEDI (Partium Christian University)

The Quest for a Viable City - Sustainable Urban Growth through the Transformation of the Community Transportation System of Oradea

OANA-ELENA BLAGA (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca)

Urban Regeneration and its Implications in Restructuring the Urban Space, Improving Local Community Lifestyle and its Spill-Over Effects over the Local Economy. Case Study: Alba Iulia Citadel

VALENTIN NEMEȘ (University of Oradea), LUMINIȚA FILIMON (University of Oradea), CLAUDIU FILIMON (University of Oradea)

Socio-Economic Mutations Occurred in the Evolution of Communist Urban Structures. Case Study: Stei (Bihor County Romania)

IOAN ROMAN (university of Oradea)

Local Development, Democratic Participation in Community Leadership

 (redistributed from Section 18. Social dialogue in Romania. Evolution or involution?)

 

MARIA ROXANA ATESOAE (“Petre Andrei” University, Iaşi)

The Relations Between Nonprofit Sector and Public Authorities in Urban Areas from Romania

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15, 1st floor, Room V103

Section 27.  New Perspectives in Human Resources` Research (2)

Coordinator: Florica Ştefănescu (University of Oradea)

 

FLORICA ŞTEFĂNESCU (University of Oradea)

The University of Knowledge, Skills & Creativity / Universitatea celor 3 C: Cunoştințe, Competențe, Creativitate

DELIA GEORGETA BEKESI (University of Oradea)

Crisis Salary. The Analysis of the Real Salary Evolution in Romania in the Period 2007-2010 / Salariul de criză. Analiza evoluţiei salariului real în România în perioada 2007-2010

CSABA BEKESI (University of Oradea)

Socio-Professional Stratification and Mobility in Romania / Stratificarea socio-profesională și mobilitatea în România

ŞTEFAN DULĂU (University of Oradea)

Approaches Regarding Employees Motivations for Performance. Comparative Analysis RIC INTERNATIONAL SRL and DATAGROUP INT SRL / Considerații privind motivația pentru performanță a angajaților. Analiză comparativă RIC International SRL  –DATAGROUP INT SRL

RODICA POPA (Teaching Staff Center - Bihor)

The Specific of School as Organization / Specificul şcolii ca organizaţie

 

Saturday 29 – PARALLEL SESSIONS 6: 09.30 – 11.15

Section 29. Initiatives, Developments and Issues of Financial Stability at the European and National Level

Coordinator: Emil Dinga (Center for Financial and Monetary Research "Victor Slăvescu", Romanian Academy)

 1. PĂDUREAN (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”), IONEL LEONIDA (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”)

Structure and Dynamics in Gross Tax

EMIL DINGA (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”), CAMELIA BĂLTĂREȚU (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”)

Entropy and Sustainability

CRISTINA BĂLĂCEANU (Dimitrie Cantemir Christian University), DIANA MIHAELA APOSTOL (Dimitrie Cantemir Christian University)

Economy, Development and Sustainability: A Conceptual Perspective

NICOLETA MIHĂILĂ (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”), ISACHI SILVIA ELENA (Center of Financial and Monetary Research “Victor Slăvescu”)

Perspectives on Direct Taxation in European Union's Member States

TUDOR CIUMARA (Center of Financial and Monetary Research "Victor Slăvescu")

Analysis of Some Factors that Shape the Financial Decision Making at Individual Level

ALINA GEORGETA AILINCA (Center of Financial and Monetary Research "Victor Slăvescu"), CAMELIA MILEA (Center of Financial and Monetary Research "Victor Slăvescu"), FLOAREA IORDACHE (Center of Financial and Monetary Research "Victor Slăvescu")

Some Aspects Concerning Romania's Relations with the International Monetary Fund

 

 

Saturday 29 – PLENARY PANEL. CLOSING OF CONFERENCE 11.45 – 13.30

 1. 29.09  11.45 – 13.30 Plenary panel. Closing of conference

1st floor, Room V113

Plenary lecture: ELENA ZAMFIR (Institute for Quality of Life)

Social Work Face to Face with the Risks Society. Analysis from the European Social Policies Perspective (In Romanian)

Plenary panel: Social work and the Crisis (In Romanian)

 

Secţiuni: (pentru a vizualiza coordonatorii şi o scurtă prezentare a secţiunilor accesaţi www.conference.arsociologie.ro/sections/lista-sectiunilor)

 1. Transformări în grupul familial specific societății postmoderne.
 2. Challenging Heteronormative Family Practices in Eastern Europe.
 3. Employment hardships and perspectives of the youth.
 4. Economia socială: provocări și oportunități pe piața muncii.
 5. The European Social Model and the Nordic welfare state in post-Lisbon era.
 6. Higher education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in the Cross-Border Area - Romania-Hungary.
 7. Viitorul educaţiei în România: măsuri reparatorii şi schimbări paradigmatice.
 8. Tineret şi educaţie în societatea actuală.
 9. Bunăstarea copiilor şi adolescenţilor.
 10. Drepturile copiilor şi societatea.
 11. Politici sociale în asistenţa socială.
 12. Asistenţa socială a grupurilor de risc. Tendinţe actuale şi oportunităţi de dezvoltare.
 13. Îmbătrânirea globală și implicațiile sociale ale acestui fenomen.
 14. Starea evaluării de programe și proiecte sociale în România.
 15. Calitatea vieții și inegalități sociale.
 16. Politici sociale şi penale europene în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii.
 17. Noi perspective asupra şcolilor clasice de sociologie românească.
 18. Dialogul social în România. Evoluţie sau involuţie?
 19. Changes and Constants: Understanding European Societies using Qualitative Research Methods.
 20. Transformarea spaţiului urban în oraşul postsocialist.
 21. 21. Problemele sociale în mediul rural.
 22. Local-Global Dialectics: Hybridization and Identities’ (Re)construction.
 23. Identitate şi interculturalitate în spaţiul social european.
 24. Renaşterea “comunităţii şi a “nivelului local”.
 25. Protest și violență politică: între partizanat politic și activism civic.
 26. România în anul electoral 2012. Perspectiva sociologică.
 27. Noi perspective în cercetarea resurselor umane.
 28. Impactul transformărilor legislative asupra realităților sociale.
 29. Initiatives, developments and issues of financial stability at the European and national level.

Imediat după căderea Cortinei de Fier, în Europa a dominat o viziune optimistă, împărtășită și de sociologi, că lumea evoluează în mod natural spre mai bine. Se părea că Uniunea Europeană se va consolida şi va relansa întregul continent, iar fostele ţări comuniste din Est vor finaliza obiectivele tranziţiei şi vor atinge în scurt timp o prosperitate modernă şi consolidată. Sociologia a fost chemată să pună umărul la procesul natural pozitiv de dezvoltare și a făcut-o cu responsabilitate şi competenţă. În același timp, în acest domeniu de studiu a dominat o linişte tematică, puține căi alternative fiind explorate. Astăzi, suntem conştienţi că lumea nu merge de la sine spre mai bine. Noi probleme au devenit relevante pentru întreaga lume, multe dintre ele afectând tot spațiul european, iar conceptualizările și instrumentele dezvoltate de sociologi își dovedesc tot mai vădit limitele. Pentru sociologi, ca și pentru întreaga lume, viitorul e populat de riscuri, de noi provocări, dar şi de noi oportunităţi. Noile probleme impun noi soluţii. Este momentul ca sociologia să exploreze noi direcţii de cercetare, să identifice noi teme de interes și chiar să regândească temele curente într-o nouă perspectivă.

Conferința Internațională "Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi", organizată de Asociația Română de Sociologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane şi Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române își propune să deschidă un spaţiu de investigare a noii situații cu care societăţile noastre se confruntă. Ea reuneşte contribuţii teoretice și empirice din sociologie dar și din domenii apropiate precum demografia, antropologia și asistența socială. Teoreticienii şi practicienii din domeniile mai sus menţionate sunt aşteptaţi să prezinte lucrări şi să participe la dezbateri.

Propuneri de lucrări. Rezumatele în limba engleză ale lucrărilor, compuse din maxim 250 cuvinte, trebuie încărcate electronic până la data de 5 septembrie 2012. Formularul de înregistrare online poate fi accesat la: www.conference.arsociologie.ro/Online-abstract-submission. O persoană nu poate semna (ca autor sau co-autor) mai mult de două lucrări prezentate în cadrul conferinţei. Participanţii vor fi notificaţi online cu privire la acceptarea lucrărilor până la data de 10 septembrie 2012.

Înregistrarea participanţilor. Participanţii trebuie să se înregistreze până la data de 15 septembrie 2012,confirmând plata taxei aferente conferinţei (contul va fi afişat pe pagina conferinţei). Taxa de 150 RON/35 EUR (100 RON/25 EUR pentru masteranzi sau doctoranzi) acoperă mapa şi cartea de rezumate a conferinţei, mesele şi trataţiile din pauzele de cafea. Participanţii sunt rugaţi să-şi suporte cheltuielile de transport şi cazare. Organizatorii vor negocia preţuri preferenţiale pentru cazarea în Oradea şi Băile Felix care vor fi afişate pe site-ul conferinţei.

Publicare. O selecţie a lucrărilor prezentate, trimise până la data de 15 octombrie 2012, va fi publicată în numerele speciale ale revistelor Sociologie româneascăCalitatea vieţii şi Inovaţia socială. Lucrările vor fi selectate printr-un proces double blind peer-review.

Vă invităm să consultați pagina web a conferinței www.conference.arsociologie.ro sau să trimiteți întrebări la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..