cfp

 • 2 Madrid Web Quick Load 1mb Blue Uni Logo

  Sovereignties in Contention: Nations, Regions and Citizens in Europe
  Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain
  June 20-22, 2019

   
  Sovereignty is at the crux of current developments in Europe and at the center of political debate—of which the 2016 referendum on Brexit is just one example.  The claim to regain national sovereignty vis-a-vis EU policy-making is common to populist movements throughout Europe today, and it currently dominates the rhetoric of the national governments of Hungary and Poland as well.  Anxieties about sovereignty are also key to understanding the demands put forward by regional entities such as Scotland, Catalonia, and Lombardy.

  These fights for new forms of sovereignty – or the restoration of old ones – are surprising, even bewildering, to those who imagined that the process of European integration would render the concept of sovereignty obsolete.  Yet recent developments clearly show that sovereignty again has become a crucial concept in political, social and cultural fields.  It is increasingly invoked not only by regions, nations, and Europe itself, but also by minority populations, marginalized groups, and even individuals as the reason justifying their claims of self-governance, emancipation, or political empowerment.

 • Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca vă invită să luați parte între zilele de 23 octombrie și 2 noiembrie 2018 la Sesiunea științifică anuală a Departamentului, care va avea loc in cadrul Zilelor Academice Clujene după următorul program: Sectorul de Filosofie, 23 octombrie a.c., Sectorul de Sociologie, 23 și 25 octombrie a.c., Sectorul de Psihologie și Științe ale Educației, 26 octombrie și 2 noiembrie a.c.

  Titlul comunicării Dvs. (in limba română și într-o limbă de largă circulație) și rezumatul acesteia (in limba străină aleasă, de maximum 250 de cuvinte) trebuie trimise prin e-mail (adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) până la data de 8 octombrie 2018. Rezumatele vor fi cuprinse într-o broșură anexată programului manifestării, iar textele comunicărilor vor fi publicate in volumul Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, cu condiția plății taxei de participare, a susținerii comunicării in cadrul acestor manifestări și a aprobării sale de către comitetul de redacție.

  Taxa de participare este de 50 RON și poate fi achitată fie la secretariatul Sesiunii științifice, fie pentru Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, CUI 4378905, în contul R019TREZ21620E330800XXXX, cu mențiunea: taxă participare Sesiune științifică anuală DCSU Cluj.

  Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ,,George Barițiu”. Departamentul de Cercetări Socio-Umane
  Str. M. Kogălniceanu, nr. 8, 400084, Cluj-Napoca
  Tel/Fax: +40264592783, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Persoane de contact:

  • pentru filosofie: Ionuț Isac, tel./fax: 0264-592783, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • pentru sociologie, economie și științe juridice: Silviu G. Totelecan, tel./fax: 0264-592783, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • pentru psihologie și științele educației: Monica Albu, tel.: 0264-597343, e-mail: albu _ monica _ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.