Recenzie Cherciu 3-4/2008

Sociologie Românească, Vol. VI, no. 3-4/2008, pp. 228-232.

 


 

SR_3-4_2008_coperta

Ion Cherciu

Wooden churches in Tara Vrancei, factor of cultural identity
Popular art in Tara Vrancei
Popular traditions and beliefs in Tara Vrancei


Florina Bulzan, Gheorghiță Geană

 

Full text (PDF) pdf_button