Cobianu Băcanu 1-2/1996

Sociologie Românească (Romanian Sociology), VII, new series, no. 1-2/1996, pp. 53-60. 

 


 

SR 1996 1-2 coperta

Mutații și identificarea etnică a romilor/țiganilor

Mutations and Ethnical Identification of Roma/Gipsies

Maria Cobianu Băcanu

 

Full text (PDF) pdf button