Cobianu-Băcanu 2-3/1994

Sociologie Românească (Romanian Sociology), Vol. V, New Series, no. 2-3/1994, pp. 275-281.

 


 

SR 1994 2-3 coperta

Comunitatea sătească multietnică - Hădăreni

The Multiethnic Village Community of Hădăreni

Maria Cobianu-Băcanu

 

Full text (PDF) pdf button