Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIV, nr. 1/2016

ISSN 1220 - 5389

 

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII

Bogdan Bucur
A Hypothesis on the Origin and Synchrony of the Romanian and Western Medical Sociology

Antonio Sandu
Cadre normativ-instituţionale ale construcţiei sociale a profesiei de consilier de probaţiune în zona de Nord-Est a României şi în Republica Moldova

Iuliana Precupeţu, Cosmina-Elena Pop
The Role of Access to Healthcare in Self-rated Health in Romania, from a European Comparative Perspective

Rebekka Sieber, Ionela Vlase
Amélioration de la qualité de vie à partir de la prospérité précaire. Analyse du rôle des liens sociaux et des stratégies d’adaptation des ménages en Roumanie et en Suisse

DEZBATERI

Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac
China: un nou actor mondial cu iniţiativă la scara istoriei? Observaţii pe marginea celui mai recent dosar The Economist pe această temă

Alin Constantin
(Not just) Memories of Underdevelopment: Dragoş Sdrobiş, Limitele meritocraţiei într-o societate agrară. Şomaj intelectual şi radicalizare politică a tineretului în România interbelică, Polirom, Iaşi, 2015

Mihai Stelian Rusu
Fundamentele rezonabilităţii epistemologice. Comentarii pe marginea lucrării: Traian Rotariu (2016), Fundamente metodologice ale ştiinţelor sociale, Iaşi: Polirom, 235 p.

ACTUALITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Maria Livia Ştefănescu
Conferinţa internaţională Quality of Life: a Challenge for Social Policy (Calitatea vieţii: o provocare pentru politicile sociale), Bucureşti, 23-25 aprilie 2015

Carmen Buzea, Horaţiu Rusu
Conferinţa Naţională a Societăţii Sociologilor din România şi Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015, Braşov, 19-21 noiembrie 2015

RECENZII

Şerban Olah
Daron Acemoglu şi James Robinson, De ce eşuează naţiunile. Originile puterii, ale sărăciei şi ale prosperităţii, Editura Litera, Bucureşti, 2015, 592 p.

Fitzek Sebastian
Stănescu Simona Maria, Statul Bunăstării. Între supravieţuire, reformă, şi integrare europeană, Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 275 p.