Sociologie Românească, vol. V, nr. 2/2007

ISSN 1220 - 5389 

SR_2_2007_coperta

SUMAR / SUMMARY

Cătălin Zamfir
Sociologia societăţilor în schimbare/sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producţiei sociologice (Sociology of Changing Societies/Sociology of Romania. Proposals of New Criteria for Evaluating Sociological Work) / 3-6.

Vasile Gheţău 
Copiii care ne lipsesc şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei României în secolul XXI (Children that Miss and the Future of Romanian Population. A 2007 Perspective on the Romanian Population in the XXIst Century) / 7-84.

Susanne Pickel
Modernization, Cleavages and Voting Behavior in East Europe. An Analysis of Romanian Voting Behavior in Comparative Perspective / 85-113.

Monica Vasile
The Sense of Property, Deprivation and Memory in the Case of Obştea Vrânceană / 114-129.

Carmen Bulzan
Problema identităţii în spaţiul frontierei. Reflecţii asupra interdependenţelor culturale româno-sârbe în Clisura Dunării (The Issue of Identity in the Fronteer Space. Reflections on Romanian- Serbian Cultural Interdependencies in Clisura Dunarii) / 130-148.

Septimiu Chelcea
Sociologia emoţiilor: teorii culturale (Sociology of Emotions: Cultural Theories) / 149-164.

Paul Dobrescu
Şcoala de la Toronto. Contribuţia lui Harold Innis (The School of Toronto. The Contribution of Harold Innis) / 165-177.

Valentina Rujoiu, Octavian Rujoiu
Ruşinea şi onoarea în contextul violenţei domestice (Shame and Honor in the Context of Domestic Violence) / 178-192.

 

OPINII / OPINIONS

Gheorghiţă Geană
Unde-i eufemismul?... (Where is the euphemism?...) / 193-195.

 

RECENZII / REVIEWS

Antonio Momoc
Zoltán Rostás, Sorin Stoica (eds.) A Two-Way Trip. Conversations on Working Abroad (2 vol.) / 196-198.

Viorel Cioflică, David Popescu
Mihai Pascaru (ed.) Catalyse. Knowledge, Participation and Development in the Community Space / 198-202.

Laura Nistor
József Hegedüs and Raymond J. Struyk (eds.) Housing Finance. New and Old Models in Central Europe, Russia, and Kazakhstan / 202-206.