Sociologie Românească, vol. V, nr. 3/2007

ISSN 1220 - 5389 

SR_3_2007_coperta

 

SUMAR / SUMMARY

STUDII ȘI CERCETĂRI / (RESEARCH REPORTS AND ARTICLES)

Petru Iluţ
Social capital, trust, and information: some consequences for social policy / 3-22.

Sergiu Bălţătescu
Bunăstarea subiectivă în noile ţări membre ale UE: o evaluare comparativă a tendinţelor (Subjective welfare in the new EU member countries: a comparative assessment of tendencies) / 23-41.

Norbert Petrovici 
Excluderea muncitorilor din centrul Clujului. Gentrificare într-un oraş central-european (The exclusion of worker families from the city center of Cluj. Gentrification in a Central-European city) / 42-70.

Dragoş Dragoman
Sibiu - Capitală culturală europeană în 2007. Valori comune sau valori specifice? (Sibiu - European Cultural Capital in 2007. Shared or specific values?) / 71-87.

Mihai Pascaru 
Inteligenţa teritorială. Rezultatele anchetelor sociologice asupra dezvoltării spaţiului rural (Territorial intelligence. Results of sociological surveys on development in the rural space) / 88-102.

Martin Birtel
The Sustainable Livelihood Approach as a tool for the analysis of local living conditions in the villages bordering the Piatra Craiului Mountains (The Sustainable Livelihood Approach as a tool for the analysis of local living conditions in the villages bordering the Piatra Craiului Mountains) / 103-112.

Sonia Hristescu
Noii ţărani din Maramureş şi vechiul ideal umanitar de fraternitate economică (The new Maramures peasants and the ancient humanitarian ideal of economic brotherhood) / 112-131.

Daniela Boţone
Munca emoţională: expansiunea ei în societăţile moderne (Emotional work and its expansion in modern societies) / 133-148.

 

RECENZII / (REVIEWS)

Cristina Tîrhaş
Petru Iluţ, The psychosociology and anthropology of the family / 149-153.

Marin Constantin
Carmen Strungaru, Rainer Schubert (Eds.) What can we learn about humans from geese? 100 years from the birth of Konrad Lorenz / 153-155.

 

IN MEMORIAM

Ilie Bădescu
Ioan Mihăilescu / 156-157.

 

PUBLICAȚII PROPUSE PENTRU RECENZII / (BOOKS PROPOSED FOR REVIEWS)

Publicații propuse pentru recenzii / 158-160.