Structurile de conducere, execuţie şi control ale ARS

Componența structurilor de conducere şi control ale ARS alese la Conferința din 25.10.2013:

Preşedinte: Prof. dr. Cătălin Zamfir, Membru Corespondent al Academiei Române

Vicepreşedinţi:
Prof. dr. Ilie Bădescu - Bucureşti
Conf. dr. Cornel Constantinescu - Piteşti
Prof. dr. Floare Chipea - Oradea
CS II dr. Silviu Totelecan - Cluj Napoca
Prof. dr. Stefan Buzărnescu - Timişoara
Prep. drd. Robert Prodanciuc - Petroşani
Prof. dr. Dumitru Otovescu - Craiova
Prof. dr. Silviu Coposescu - Braşov
Prof. dr. Elena Zamfir - Bucureşti
CS I dr. Dorel Abraham - Bucureşti
Prof. dr. Mihai Pascaru - Alba Iulia
Prof. dr. Ştefan Cojocaru - Iaşi
Conf. Dr. Sergiu Bălțătescu - Red. Şef Sociologie Românească

Secretar General: CS II Octav Marcovici

Secretari executivi:
Dr. Eugen Glăvan
Drd. Dana Ioana Naghi

Cenzor: Prof. dr. Livius Manea

Trezorier: (de stabilit in Consiliul ARS, ianuarie 2014)

Membri in Biroul Executiv ARS:
Prof. dr. Cătălin Zamfir, preşedintele ARS
3 vicepreşedinţi stabiliţi de Consiliul ARS (ianuarie 2014)
Prof. dr. Ioan Mărginean, coordonatorul Forumului Metodologic
Prof. dr. Dan Banciu, coordonatorul Comisiei de Etică
CS II Octav Marcovici, secretarul general al ARS