Programare săli

Schiţă preliminară de programare a sălilor pe secţiuni

 

 

Secţiune

Moderator

Număr prezentări

Număr sesiuni

Programare

1

Dezvoltare socială. Inovaţie socială

C. Zamfir, C. Briciu

22

4

Vineri: 14.30-18.45, sala 3

Sâmbătă: 9.30-13.30, sala 3

2

Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi

I. Mărginean, I. Precupeţu

14

3

Vineri: 14.30-18.45, sala 1

Sâmbătă: 9.30-11.30, sala 1

3

Standardul de viaţă: veniturile şi consumul populaţiei

M. Stanciu

4

1

Sâmbătă:  11.45-13.30, sala 1

4

Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale

S. Cace, A. Preoteasa

13

2

Vineri:  14.30-18.45, sala 5

5

Capital social, comunităţi şi dezvoltare comunitară: este România altfel?

B. Voicu

8

2

Sâmbătă:  14.30-18.45, sala 4

6

Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenţei?

M. Voicu

10

2

Sâmbătă:  9.30-13.30 , sala 4

7

România - o ţară a migranţilor?

M. Şerban

9

2

Vineri: 14.30-18.45, sala 4

8

Multiculturalismul: realitate şi acţiune

Şt. Buzărnescu, C. Rus

10

2

Sâmbătă:  14.30-18.45, sala 1

9

Familia românească azi

Fl. Chipea

18

3

Vineri:  14.30-18.45, sala 2

Sâmbătă: 9.30-11.30, sala 2

10

Politici sociale în asistenţa socială

E. Zamfir

18

4

Vineri: 14.30-18.45, sala 7

Sâmbătă: 9.30-13.30, sala 7

11

Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc

D. Banciu, E. Balica

15

3

Sâmbătă: 11.45-18.45, sala 2

12

Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

S.G. Sebe, S. Matei

18

4

Sâmbătă: 9.30-18.45, sala 5

13

Dimensiunea morală a societăţii

V. Morar

7

2

Sâmbătă:  14.30-18.45, sala 3

14

Justiție socială  şi calitatea vieții

C. Dumitrescu

23

5

Vineri: 14.30-18.45, sala 6

Sâmbătă: 9.30-16.30 sala 6

TOTAL

189

39

 

 

 

 

Sala 1

Sala 2 

Sala 3 

Sala 4 

Sala 5 

Sala 6

Sala 7

Vineri 12.02.2010

 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30

S2. Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi

S9. Familia românească azi

S1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială

S7. România - o ţară a migranţilor?

S4. Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale

S14. Justiție socială  şi calitatea vieții

S10. Politici sociale în asistenţa socială

16.45-18.45

S2. Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi

S9. Familia românească azi

S1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială

S7. România - o ţară a migranţilor?

S4. Politici sociale, statul bunăstării, politici de incluziune socială, politici sectoriale

S14. Justiție socială  şi calitatea vieții

S10. Politici sociale în asistenţa socială

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă

13.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-11.30

S2. Calitatea vieţii: indicatorii subiectivi

S9. Familia românească azi

S1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială

S6. Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenţei?

S12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

S14. Justiție socială  şi calitatea vieții

S10. Politici sociale în asistenţa socială

11.45-13.30

S3. Standardul de viaţă: veniturile şi consumul populaţiei

S11. Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc

S1. Dezvoltare socială. Inovaţie socială

S6. Schimbarea valorilor sociale: un model al convergenţei?

S12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

S14. Justiție socială  şi calitatea vieții

S10. Politici sociale în asistenţa socială

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.30

S8. Multiculturalismul: realitate şi acţiune

S11. Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc

S13. Dimensiunea morală a societăţii

S5. Capital social, comunităţi şi dezvoltare comunitară: este România altfel?

S12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

S14. Justiție socială  şi calitatea vieții

 

16.45-18.45

S8. Multiculturalismul: realitate şi acţiune

S11. Criminalitatea - tendinţe şi factori de risc

S13. Dimensiunea morală a societăţii

S5. Capital social, comunităţi şi dezvoltare comunitară: este România altfel?

S12. Dimensiuni ale intelligence-ului academic în domeniul calităţii vieţii

 

 

 

Conferinţa se desfăşoară în Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, Bucureşti. Detalii privind localizarea exactă a sălilor vor fi furnizate ulterior