Sumar Sociologie Românească 2/2015

Revista Sociologie Românească (Romanian Sociology), vol. XIII, nr. 2/2015

ISSN 1220 - 5389

SR 2 2015 cover

SUMAR / (SUMMARY)

STUDII / (STUDIES)

Brînduşa Grigoraş, Jaime Alfaro, Jorge C. Sarriera, Livia Bedin, David Sirlopu, Ferran Casas, Sergiu Bălțătescu
Participarea adolescenţilor şi bunăstarea lor subiectivă: o comparaţie între Brazilia, Chile, Spania şi România  (Adolescent’s Participation and their Subjective Well-Being: a Comparison between Brazil, Chile, Spain and Romania) / 5-27.

Oana Mara Stan
“Learnt Time across Fairy Tales – Kindergarteners’ Sense of Temporality, Futures Planning and Time Socialisation”  (“Learnt Time across Fairy Tales – Kindergarteners’ Sense of Temporality, Futures Planning and Time Socialisation”) / 28-40.

Mariana Stanciu
Excesul de prosperitate şi indicele vieţii planetare  (Excess of Prosperity and Living Planet Index) / 41-54.

Martina Urbanova, Jana Dundelova
Selected Manifestations of Social Deviance in Organizational Culture  (Selected Manifestations of Social Deviance in Organizational Culture) / 55-66.

Krisztina Bernath
Factors of Pursuing Higher Education in the Hungarian-Romanian Cross-Border Region  (Factors of Pursuing Higher Education in the Hungarian-Romanian Cross-Border Region) / 67-87.

Adina Mihăilescu
Politica veniturilor în România  (Incomes Policy in Romania) / 88-100.

 

ESEURI (ESSAYS)

Maximiliano Korstanje
Limitations and Problems of Current Studies in Terrorism: from Fear-mongers towards Global Justice  (Limitations and Problems of Current Studies in Terrorism: from Fear-mongers towards Global Justice) / 101-111.

 

DEZBATERI (DEBATES)

Bianca Buligescu
Comments on Adina Mihǎilescu, The Minimum Cost of Living, an Instrument in Social Policy, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 2014, 107 p.  (Comments on Adina Mihăilescu, The Minimum Cost of Living, an Instrument in Social Policy, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 2014, 107 p.) / 112-116.

 

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Bianca Buligescu
Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Sociale (ICSS), Bucureşti, 19-20 septembrie 2014  (International Conference on Social Sciences (ICSS), Bucharest, 19-20 September 2014) / 117-119.

Cristina Barna
Conferinţa Shaping Europe 2020: Socio-Economic Challenges, PGSA 2014  (Conference Shaping Europe 2020: Socio-Economic Challenges, PGSA 2014) / 120-123.

RECENZII (REVIEWS)

Gabriela Goudenhooft
Constantin Schifirneţ, Mass media, modernitate tendenţială şi europenizare în era Internetului, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, 355 p.  (Constantin Schifi rneţ, The Mass Media, Tendential Modernity and Europeanization in the Internet Age, Tritonic, Bucureşti, 2014, 355 p.) / 124-126.

Monica Costache
Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Filip Alexandrescu (editors), Vlad Achimescu, Ionuţ Ardeleanu, Daniel Arpinte, Florin Botonogu, Cosmin Briciu, Gabriela Dima, Simona Ilie, Flavius Mihalache, Gabriela Neagu, Ramona Pavel, Ana Maria Preoteasa, Mihnea Preotesi, Iulian Stănescu, Gabriel Stănilă, Ştefan Corneliu Ştefănescu, Cristina Tomescu, Laura Tufă, Demand and Supply of Social Economy – Two Development Regions of Romania, ProUniversitaria, Bucharest, 2013, 398 p.  (Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Filip Alexandrescu (editors), Vlad Achimescu, Ionuţ Ardeleanu, Daniel Arpinte, Florin Botonogu, Cosmin Briciu, Gabriela Dima, Simona Ilie, Flavius Mihalache, Gabriela Neagu, Ramona Pavel, Ana Maria Preoteasa, Mihnea Preotesi, Iulian Stănescu, Gabriel Stănilă, Ştefan Corneliu Ştefănescu, Cristina Tomescu, Laura Tufă, Demand and Supply of Social Economy – Two Development Regions of Romania, ProUniversitaria, Bucharest, 2013, 398 p.) / 127-131.

Iosif Kălauz
Mirela Lazăr, Noua televiziune şi jurnalismul de spectacol, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 200 p.  (Mirela Lazăr, New Television and Entertainment Journalism, Polirom Publisher, Iaşi, 2008, 200 p.) / 132-133.

Diana Mărgărit
Corneliu Iaţu (coord.), Atlasul electoral al României (1990-2009), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, 754 p.  (Corneliu Iaţu (coord.), Electoral Atlas of Romania (1990-2009), „Alexandru Ioan Cuza” University Press, Iaşi, 2013, 754 p.) / 134-135.