Apel lucrări Revista Sociologie Românească Nr. 1/2011

logo_sr

 

ISSN 1220 - 5389

 

Apel pentru lucrări "Identitate Europeană, Naţională şi Regională"

Coordonator: Adrian Hatos, Universitatea din Oradea

În spaţiul European se întrepătrund numeroase identităţi şi ataşamente. Sentimentele de apartenenţă ale europenilor reflectă relaţiile acestora cu propria localitate, regiune, naţiune, regiune, Europa şi chiar cu lumea ca un întreg. Peisajul abordărilor teoretice este foarte larg, fiind puţine teorii cu grad mare de generalitate. În vreme ce procesele identitare pot fi explicate într-un cadru psihosociologic, procesul de construcţie a identităţilor sociale nu este în întregime endogen: tendinţele locale, regionale şi globale dau formă atitudinilor şi percepţiilor publice. Mai mult, unele dihotomii puternice presupuse în literatură, cum ar fi cea între naţionalism şi cosmopolitism, nu sunt întotdeauna susţinute de datele existente. În plus, conceptul de identitate are propria istorie în cadrul tradiţiei filosofice. Drept rezultat, nu numai paradigmele explicative sunt în conflict, dar şi predicţiile asupra efectelor şi întrepătrunderii acestor identităţi.

Numărul special al revistei Sociologie Românească (1/2011) va găzdui lucrări care doresc să contribuie la clarificarea implicaţiilor acestor perspective asupra stării actuale a identităţii în cadrul spaţiului european, naţional sau local. O atenţie deosebită va fi acordată măsurii în care aceste teorii sunt susţinute de datele disponibile, atât calitative şi cantitative, dar şi modului în care mutaţiile paradigmatice afectează maniera de interpretare a acestor rezultate.

Data limită pentru primirea articolelor: 1 martie 2011.

Vă rugăm sa trimiteţi articolele in format Word, respectând instrucţiunile pentru autori, coordonatorului acestui număr: Adrian Hatos, Universitatea din Oradea, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Despre revistă

Sociologie Românească este revista Asociației Române de Sociologie. Procesul de revizie este de tipul double blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOL, Sociological Abstracts şi ULRICHSWEB pdf_button) şi acreditată în categoria B+ de către CNCSIS. Rezumatele articolelor pot fi găsite şi pe platformele CiteulikeGoogle Academic şi Platforma Editorială Română SCIPIO www.scipio.ro/web/sociologie-romaneasca.

 

Instrucţiuni pentru autori
Lucrările vor fi trimise şi în format electronic, procesate în Word (de preferinţă), fără a se folosi stiluri (tehnoredactare simplă), cu graficele şi hărţile în format .jpeg sau .tiff. Tehnoredactati materialul cu caractere româneşti, la două rânduri, însoţite de un scurt rezumat în limbile română şi engleză (maximum o pagină), precum şi de o scurtă prezentare a autorului / autorilor, care să evidenţieze: titlul ştiinţific (academic), instituţia de care aparţine / aparţin, domeniile de interes.

Autorii sunt rugaţi să specifice 4-6 cuvinte cheie, in engleză, care definesc domeniul de interes al articolului propus.

Instrucţiuni de tehnoredactare:
• Textul nu trebuie să depăşească 20 de pagini.
• Subcapitolele din text nu se numerotează.
• Fontul folosit va fi Times New Roman, corp literă 12.
• Tabelele şi figurile vor fi editate cu titlu şi număr.
• Trimiterile bibliografice se fac prin notarea în text, între paranteze după modelul (autorul, anul apariţiei lucrării, pagina). În lista de referinţe bibliografice, titlurile cărţilor şi revistelor vor fi notate cu aldine, iar titlurile articolelor apărute în cărţi şi reviste vor avea caractere normale.

Sunt acceptate şi studii redactate în engleză sau franceză, relevante pentru publicul ţintă al revistei.

Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior.

Reproducerea integrală sau parţială a articolelor fără acordul scris al redacţiei este interzisă.